YKN:n kannanotto Varastokirjaston yhdistymisestä Kansalliskirjastoon

Yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokunta laati kannanoton Varastokirjaston yhdistymisestä Kansalliskirjastoon. Kannanotto hyväksyttiin neuvoston kokouksessa Porvoossa 10.11.2017. 

Kannanotossa korostetaan Varastokirjaston toiminnan merkitystä yleisille kirjastoille. Yleiset kirjastot ilmaisevat myös huolensa Varastokirjaston palvelujen maksuttomuuden säilymisen suhteen.

Kannanotto on luettavissa YKN:n verkkosivuilla.