Moniammatillisella yhteistyöllä rikastetaan tapahtumatarjontaa nuorille

Theseus-tietokannassa on julkaistu Jenna Ojalan kirjoittama kirjasto- ja tietopalvelualan opinnäytetyö Yhteistyöllä tapahtumia nuorille – Lahden kaupunginkirjaston ja nuorisopalveluiden yhteistyö. Opinnäytetyö on suunnattu erityisesti kirjastoille, jotka haluavat verkostoitua ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kuten nuorisopalveluiden kanssa.  Opinnäytetyön tilaajana toimi Lahden kaupunginkirjasto, joka on vuoden 2018 alusta lähtien toiminut alueellisena kehittämiskirjastona toimialueenaan Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnat.  

Opinnäytetyössä havainnollistetaan Lahden kaupunginkirjaston ja Lahden nuorisopalveluiden tekemää yhteistyötä sekä yhteistyössä järjestämiä tapahtumia. Tapahtumissa mukana olevia nuorisopalveluiden työntekijöitä haastateltiin siitä, kuinka he ovat yhteistyön kirjaston kanssa kokeneet. Opinnäytetyössä käydään läpi kolme erilaista tapahtumaa ja kerrotaan niin tapahtumien historiasta, yhteistyön käynnistymisestä kuin tapahtumien konkreettisesta järjestämisestä. Esitellyt tapahtumat ovat Järkee vai ei? – omat rajat, omat velvollisuudet ja oikeudet, Game Över -pelitapahtuma sekä toiminnallinen mediakasvatuksen teematunti Mediaprässi.  

Järkee vai ei? – omat rajat, omat velvollisuudet ja oikeudet on vuodesta 2015 lähtien järjestetty tapahtuma, jonka avulla on parhaimmillaan viikon aikana saavutettu yli 1000 kahdeksannen luokan sekä toisen asteen oppilasta valvojineen. Tapahtuman aikana oppilaat kiertävät eri teemaisilta rasteilta toisille. Rastien teemoja ovat muun muassa olleet kiusaaminen, vihapuhe, sosiaalinen media, ilkivalta ja liikennekäyttäytyminen. Opinnäytetyössä käydään läpi tapahtuman suunnittelu, käytännön järjestelyt sekä kirjaston järjestämän sosiaalisen median rastin sisältö. 

Mediaprässi on alunperin Janne Littusen Lahden nuorisopalveluille opinnäytetyönään suunnittelema toiminnallinen mediakasvatuksen teematunti. Kirjasto ja nuorisopalvelut tekevät tällä hetkellä yhteistyötä Lahdessa Mediaprässin toteuttamisessa siten, että kouluilla vieraillaan järjestämässä Mediaprässiä kirjaston ja nuorisopalveluiden henkilöstöstä koostuvalla moniammatillisella tiimillä sekä molemmat tahot tarjoavat Mediaprässiä palvelunaan kouluille. Opinnäytetyössä kerrotaan lisää yhteistyöstä teematuntien järjestämisessä sekä opinnäytetyön liitteenä on esimerkin omaisesti Mediaprässissä käytettävää fyysistä materiaalia.  

Yhteistyö Lahdessa nuorisopalveluiden ja kirjaston välillä on lähtenyt laajentumaan Game Över –pelitapahtumien yhteydestä. Game Över on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2007 Lahden nuorisopalveluiden tiloissa, josta yhteistyön myötä tapahtuma on siirtynyt järjestettäväksi Lahden pääkirjastolla. Tapahtuman toteuttamisessa on perinteisesti ollut mukana myös runsaasti pelialan yrityksiä, harrastajia ja oppilaitoksia. Tapahtuma kerää vuosittain kirjastolle noin 600-1000 pelaamisesta innostunutta asiakasta. 

Opinnäytteen liitteenä on lisäksi Yhteistyön huoneentaulu, johon on koottu ehdotuksia mahdollisista yhteistyökumppaneista sekä valmiita tapahtumaideoita, joita yhteistyökumppaneiden kanssa voi lähteä toteuttamaan. Mukana on myös tyhjä versio huoneentaulusta, johon voi kirjata ylös omia ideoita ja ajatuksia yhteistyön tekemisestä. Kirjastojen usein pienet resurssit vaativat yhteistyötä myös hyvien käytänteiden, ideoiden ja materiaalien jakamisessa. Näin toimimalla voidaan tuoda kirjaston monipuolisia sisältöjä näkyväksi myös päättäjille sekä uusille yhteistyökumppaneille. 

Lahden kaupunginkirjaston ja Lahden nuorisopalveluiden välinen yhteistyö on sujunut molempien osapuolten näkökulmasta mutkattomasti. Opinnäytetyötä tehdessä havaittiin kuitenkin, että kirjaston ja nuorisopalveluiden välillä olisi hyvä olla myös yhteistyösopimus tai yhteistyön vuosikello, jota rakentamassa olisivat yksittäisten työntekijöiden lisäksi esimiehet. Näin yhteistyön jatkuminen voitaisiin varmistaa mahdollisista työntekijöiden vaihdoksista huolimatta. Tapahtumaideat sekä niiden materiaalit ovat sovellettavissa muiden kirjastojen käyttöön. Yhteistyön huoneentaulun voi tulostaa ja kiinnittää työpaikan ilmoitustaululle kannustamaan yhteistyön tekemiseen.

Opinnäytetyö on ladattavissa ja luettavissa Theseus-tietokannassa. Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/145240