Makupalat.fi 2016

Makupalat.fi-linkkihakemiston vuosi 2016 sujui yhdistymisen jälkeisen siivouksen, uusien linkkien viemisen sekä ruotsinkielisen osan, Länkbiblioteket'in tehoprojektin parissa. Hakemistossa kehitettiin edelleen kokoelmien luomista ja levittämistä sosiaalisessa mediassa sekä vuonna 2015 uudistunutta ulkoasua muokattiin ja viimeisteltiin 2016 alkuvuonna.

Vuonna 2016 Makupalat.fi-hakemistoon vietiin 974 uutta sivustoa. Uusien linkkien etsimistä ja luettelointia hoiti Tiina Gräsbeck Helsingin kaupunginkirjastosta, kuten edellisinäkin vuosina. Uuden materiaalin tuottamisen lisäksi Tiina osallistui vanhojen linkkien korjaamiseen ja kokonaisuuden kehittämiseen toimituksen kanssa. Linkkejä hakemistoon kertyi enemmän kuin edellisinä vuosina, koska käynnissä oli Länkbiblioteket-projekti, jossa vietiin uutta, ajankohtaista aineistoa ruotsinkieliseen kokoelmaan erikseen palkatun projektityöntekijän, Louise Agnesdotterin avulla. Hän sai käytyä suuren osan kokoelman sisällöstä läpi, kategoriat Konstarter; Musik; Litteratur. Författare; e-böcker; Samhälle (osittain). Mikäli rahoitus saadaan, pyritään loppuosakin Länkbiblioteket'istä ryhdistämään projektityönä. Myös toimitus, Nina Granlund ja Anna-Maria Malm, on osallistunut uusien linkkien etsimiseen ja luettelointiin. Yhteensä linkkejä oli vuoden 2017 alussa 18 868.

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Makupalojen ja Kirjastot.fi:n Linkkikirjaston yhdistyminen aiheutti tarpeen käydä kokoelma läpi, poistaa vanhentunut aineisto, korjata muuttuneet osoitteet sekä karsia uuteen aineistonvalintapolitiikkaan sopimaton aineisto, mm. suurin osa verkkokaupoista sekä kaupallisista palveluista. Siivousurakka on edennyt loppusuoralle, mutta vielä neljä kategoriaa on korjaamatta. Sen lisäksi korjausurakassa on käynyt ilmi, että kategorioiden sisältöä on hieman oikaistava ja kategorioiden nimet on käytävä läpi. Nämä ovat vuoden 2017 tehtäviä.

Makupalat.fi saa edelleen runsaasti linkkiehdotuksia. Nyttemmin kuitenkin kaupallisten palveluiden ehdottaminen on vähentynyt. Tämä lienee merkkinä siitä, että kaupallinen käyttökin on Makupalat.fi:ssä vähentynyt ja myös kävijät ovat kiinnostuneita tietosisällöstä. Tämän vuoksi kävijämäärä on laskenut. Vuonna 2016 istuntoja on ollut 229 425. Sen sijaan kävijät käyttävät aikaansa sivulla keskimäärin melko pitkään, mikä viittaa siihen että aineistoon tutustutaan tarkemmin. Kirjastot.fi-palveluista yhtä pitkiä istuntoja on Verkko-YKL:ssä, Fono.fi:ssä sekä Digi.fi:ssä. Käyttäjistä suurin osa on edelleen palaavia käyttäjiä, 57,6%. Katsotuin erillinen kategoria oli Suomalaiset sanomalehdet, toiseksi katsotuin Asiakirjamalleja ja lomakkeita, seuraavaksi Kilpailut ja sanaristikot, sen jälken Vapaa-aika ja Lehdet. Haetuin asiasana oli värityskuvat ja katsotuimmat linkit Asiakirjamallit ja Arabia-Iittalan kirpputori. Käyttäjät osallistuivat myös linkkien korjaamiseen, ilmoituksia rikkinäisistä linkeistä tuli tasaisesti, osassa oli mukana myös uudet osoitteet tai viitteitä vastaavaan muuhun materiaaliin.

Viime vuoden aikana on alkanut entisestään valjeta, miten merkittäviä Makupalat.fi:n kaltaiset tarkastetut ja seulotut linkkikokoelmat voivat käyttäjille olla. Verkossa toimitaan hakukoneiden varassa, jotka painottavat hakutuloksia eri kriteerein kuin puolueeton kirjaston verkkopalvelu. Tietosisällön arviointi ja etsintä on entistä suuremman työn takana. Usein verkonkäyttäjä ei edes huomaa, kuinka hän turvautuu lähteeseen, joka on tarjoutunut hänen hakunsa ensimmäiseksi tulokseksi jostain muusta syystä kuin tietosisällön kattavuuden tai luotettavuuden vuoksi. Makupalat.fi:n aineisto valitaan nimenomaan turvallisen ja asiallisen sisällön vuoksi. Hakemiston toimittaminen ja ylläpitäminen on entistä tärkeämpää, kun muistetaan, että kirjaston kaltaisten julkisten palveluiden tehtävä on tarjota kansalaisille välineitä tasavertaiseen mahdollisuuteen selviytyä yhteiskunnassa.

Nina Granlund
Kirjastot.fi-toimitus