Lahden kaupunginkirjasto kehittää toimintaansa – kaksi opinnäytetyötä valmistunut

Lahden kaupunginkirjaston toimeksiannosta valmistui kesän aikana kaksi opinnäytettä: Sanna Vääriskoski-Kaukasen pro gradu ”Asiakkaiden näköinen kokoelma – kelluvan kokoelman käyttöönotto yleisissä kirjastoissa” sekä Tanja Ojakankaan YAMK opinnäyte ”Kirjasto inspiroi, auttaa ja haastaa –kirjaston vaikuttavuus asiakkaiden kertomana”.

Vääriskoski-Kaukasen lopputyössä tutkittiin neljää viidestä Suomessa tällä hetkellä kokoelmiaan kelluttavista yleisistä kirjastoista. Kelluva kokoelma tarkoittaa sitä, että kirjaston aineistolla ei kirjastoverkon sisällä ole yhtä määriteltyä kotipistettä. Aineisto siis liikkuu vapaasti asiakkaiden mukana ja jää osaksi sen kirjaston kokoelmaa, johon se palautetaan. Tutkielmassa kellutus todettiin vielä toistaiseksi vähän tutkituksi, mutta etenkin lähikirjastojen kokoelmia virkistäväksi ja asiakasystävälliseksi kokoelmatyönmuodoksi.

Kirjastotoimenjohtaja Marja Malmisen mukaan Lahden kaupunginkirjaston on tarkoitus siirtyä kelluvan kokoelman käyttöön vuoden 2018 aikana. ”Lopputyö osoitti meille, että olemme ottamassa askeleen oikeaan suuntaan siirtyessämme kelluvan kokoelman käyttöönottoon. Pro gradu –tutkielmasta saimme monia hyviä näkökulmia muutoksen valmisteluun”, toteaa Malminen.

Opinnäyte: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708312363

Kirjastonkäyttö lisää merkittävästi hyvinvointia

Kirjastojen vaikuttavuutta koskevassa Ojakankaan opinnäytteessä tutkittiin, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia eli vaikuttavuutta kirjastoilla on asiakkaiden elämään, opiskeluun, työhön, harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Tutkimusaineisto koottiin asiakkaille suunnatulla kirjoituskilpailulla keväällä 2016. Vaikuttavuutta ilmaisevia seikkoja löytyi tarinoista runsaasti. Etukäteen osattiin odottaa hyvinvointiin ja opiskelun tukemiseen liittyviä vaikuttavuusteemoja. Hyvinvoinnin korostuminen siinä määrin, mitä se tuloksissa tuli esille, oli kuitenkin yllättävää: lähes kolme neljästä vastaajasta kertoi kirjaston vaikuttavuuden liittyvän nimenomaan hyvinvoinnin lisääntymiseen. Myös kirjaston vahva rooli kasvatuksen tukena oli odottamaton havainto. Tutkimuksen perusteella kirjasto vaikuttavuus voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: henkinen hyvinvointi, menestys työelämässä, opinnoissa ja harrastuksissa sekä kasvatus ja henkinen kasvu.

”Tutkimus on dokumentti kirjastopalveluiden vaikuttavuudesta lahtelaisten hyvinvoinnissa, mikä on saatettava johdon ja päättäjien tietoisuuteen. Kirjastopalveluiden menot ovat alle 1 % kaupungin menoista, mutta tavoitamme 66 % asukkaista ja vaikutamme suuresti kuntalaisen hyvinvointiin”, Malminen kertoo.

Opinnäyte: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017053011084

 

Lisätietoja opinnäytteistä:

 

Sanna Vääriskoski-Kaukanen
sanna.vaariskoski-kaukanen@lahti.fi
Puh. 044 416 3518

 

Tanja Ojakangas
tanja.ojakangas@lahti.fi
Puh. 050 398 5960

 

Lisätietoja kehittämistoimista:
kirjastotoimenjohtaja Marja Malminen
marja.malminen@lahti.fi
Puh. 050 559 4098