Kuvernöörien kertomukset 1800-lta ja muut Suomen virallinen tilasto (SVT) -sarjan julkaisut digitoitu ja luettavissa verkossa

Suomen virallinen tilasto (SVT) on yhteiskunnan tilaa ja kehitystä kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Ensimmäinen SVT-julkaisu oli Tilastollisen toimiston julkaisema  Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856–1865,  vuodelta 1866. Se sisältää Tullihallituksen tietoja merenkulusta ja ulkomaankaupasta.

Vuonna 1868 julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen SVT-sarjan julkaisu, Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865 . Maaherrojen ja kuvernöörien kertomuksiin lääneistä sisältyi monenlaista tilastotietoa: satotilastoja, kaivostilastoja,  manufaktuuritilastoja, kameralitoimen asioita. Tilastot julkaistiin osin ranskan kielellä, joka oli tilastojen virallinen kieli tuolloin.

Tilastokeskus on digitoinut SVT-sarjan julkaisut kokonaisuudessaan ja ne julkaistaan Kansalliskirjaston avoimessa Doria-verkkopalvelussa . Näissä noin 20 000 historiallisessa tilastojulkaisussa tutkijoille ja kansalaisille avautuu kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen yhteiskuntamme tilaa ja kehitystä eri aikoina kuvaava aineisto.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Tiina Tuomaala, tiina.tuomaala@tilastokeskus.fi