Kulttuurilehtien tilaustukea koskeva selvitys valmistunut

Kulttuurilehtien tilaustuki on tarpeellinen sekä kirjastoille että lehdille selviää opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä. Tilaustuki edistää kulttuurilehtien tasavertaista saatavuutta, laajentaa yleisten kirjastojen lehtitarjontaa ja osaltaan kasvattaa kulttuurilehtien levikkiä.

Selvityksessä tarkasteltiin yleisten kirjastojen käyttöön kohdistettua kulttuurilehtien tilaustukea sekä sen merkitystä kirjastoille ja kulttuurilehdille. Tilaustuella yleiset kirjastot voivat tilata kulttuurilehtiä kokoelmiinsa.

Uutinen ja selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla