Kirjastoasiaa THL:n Pakolaisten mielenterveyden tukeminen -käsikirjassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut n. 400-sivuisen Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa -käsikirjan verkossa. Käsikirja tarjoaa tuhdin tietopaketin ja sen kirjoittajajoukosta löytyy paljon esimerkiksi sote-alan asiantuntemusta kirjastojenkin mahdollisiin koulutustarpeisiin esim. asiakkaan kohtaamisessa.
 
Eri alojen ammattilaisille suositellaan luettavaksi alun kaikille aloille yhteiset luvut (esim. 4 Ammattilainen pakolaista kohtaamassa) ja oman alan luvut. Kirjastolaisille oman alan luku on 7.6. Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut.
 
Tutustu käsikirjaan osoitteessa:
http://www.julkari.fi/handle/10024/136193
 
Lisätietoa Paloma-projektista
https://www.slideshare.net/THLfi/pakolaisten-mielenterveyden-tukeminen-suomessa-palomaksikirja
 
PALOMA-hankkeessa (Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke) rakennetaan valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulleiden mielenterveystyöhön.
 
PALOMA-hanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen mielenterveysseura, HYKS Psykiatria ja Hämeenlinnan kaupunki.
 
Yhteistyökumppaneina ovat Tampereen yliopistollinen sairaala, Turun yliopistollinen keskussairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere, Kidutettujen kuntoutuskeskus ja Moniheli, Tampereen yliopisto.
 
Hanketta rahoittaa Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EU).
 
Hankkeen kokonaiskesto on 1.1.2016–31.12.2018