Yhteistä suomalaista e-kirjastoa valmistellaan mittavassa hankkeessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 250 000 euron avustuksen kansallisen e-kirjaston selvityshankkeen käynnistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa e-kirjojen alueellista saatavuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta koko Suomessa.

Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankkeessa selvitetään ja kokeillaan eri kumppaneiden kanssa uusia ratkaisuja liittyen digitaalisen kirjaston teknisiin, tekijänoikeudellisiin ja käytettävyyskysymyksiin. Lisäksi selvitetään, miten e-kirjastoasiassa voidaan tehdä yhteistyötä Kansalliskirjaston ja sen Finna-palveluympäristön kanssa. 

Hankkeen aikana luodaan lähtökohdat digitaalisen median palvelukonseptille, jonka avulla voidaan toteuttaa kaikille Suomen yleisten kirjastojen asiakkaille yhteinen digitaalinen kokoelma sekä saumaton pääsy siihen. Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat kirjastot, kustantajat, kirjailijat, digitaalisten palvelualustojen tarjoajat ja tekijänoikeusjärjestöt.

E-kirjojen ja -lehtien saatavuus Suomen yleisissä kirjastoissa vaihtelee asuinkunnasta riippuen ja kuntien välillä on isoja eroja tarjonnassa. Tämä lisää alueellista epätasa-arvoa. 

”Digitaalisten kirjojen ja lehtien tarjonta lisääntyy huimaa vauhtia, ja kirjastojen pitää pystyä tarjoamaan niitä asiakkailleen nykyistä helpommin. Uskon tämän onnistuvan, kun ratkaisuja haetaan tiiviissä yhteistyössä kirja- ja kustannusalan kanssa. Hankkeessa voittajia ovat koko suomalainen kirja- ja kustannusala eli kotimainen kirjallisuus ja sen lukijat”, sanoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

Tällä hetkellä kirjastojen e-aineistojen käyttäminen on asiakkaalle haastavaa, sillä ne ovat useilla eri palvelualustoilla. Kirjastojen asiakkaat ja henkilökunta joutuvat tunnistamaan, mitkä sisällöt löytyvät mistäkin palvelusta sekä käyttämään useita erilaisia sovelluksia ja laitteita. Myös tämä heikentää käytettävyyttä ja yhdenvertaista saavutettavuutta.

"Uskon vahvasti, että lähitulevaisuudessa yleisten kirjastojen tarjoama laaja digitaalinen kokoelma on kaikkien yleisten kirjastojen asiakkaiden käytettävissä yhdeltä palvelualustalta. Selvitystyön raportti tullaan julkaisemaan helmi-maalikuussa 2021”, sanoo kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

 

Lisätietoja

Katri Vänttinen
Kirjastopalvelujen johtaja
Helsingin kaupunginkirjasto
katri.vanttinen@hel.fi, 040 5548861

Virva Nousiainen-Hiiri
Kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö
Helsingin kaupunginkirjasto
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi, 050 4025813

Matti Sarmela
Kehittämispäällikkö
Helsingin kaupunginkirjasto / Valtakunnalliset kehittämispalvelut
matti.sarmela@hel.fi, 0400 94088

YLE:n uutinen