Työn murros kunta-alalla: kirjastot mukana raportissa

Työn murroksessa merkittävintä ovat uudenlaiset toimintatavat, joita työyhteisöt – esimiehet ja henkilöstö – ovat itse kehittämässä. Uuden teknologian, digitalisaation ja robotiikan käyttöönotto ei vielä saa aikaan parempia palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita ja toimivampia työyhteisöjä. Vasta uuden teknologian soveltaminen yhdessä uusien toimintatapojen kanssa tuo tavoitellut tuloksellisuushyödyt.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt käynnistivät syksyllä 2018 selvityksen kootakseen tietoa siitä, miten työn murros näkyy kuntatyössä nykyisin ja lähitulevaisuudessa. Selvityksen kokonaiskuva on syntynyt johdon, henkilöstön ja asiantuntijoiden kertomuksista. Niiden avulla pyrimme tekemään näkyväksi sitä, mitä työpaikoilla parhaillaan tapahtuu ja miten palveluja, toimintatapoja ja tehtäväkuvia uudistetaan. 

Työn murros etenee kunta-alalla odotettua nopeammin. Sitä vauhdittavat toimintatapojen uudistaminen työyhteisöissä ja yhteistyön tekeminen yli yksikkörajojen sekä kuntalaisten ja kumppanien kanssa. Muutoksia on toteutettu onnistuneesti muun muassa kirjastotoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa, yleissivistävässä opetuksessa sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Työn murros ja digitalisaatio etenevät eri tavoin eri toiminnoissa ja ammateissa. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet hyödyntävät selvityksen tuottamaa tietoa työpaikkojen kehittämistuen ja oman toimintansa suuntaamisessa sekä edunvalvonnassa. 

Yhteenveto seurannan ensimmäisistä tuloksista löytyy osoitteesta https://www.kt.fi/tyon-murros

Kirjastoja koskeva liite raportista Kunta-alan työn murrosten seuranta

Hyviä käytäntöjä, vinkkejä kunta-alalta kunteko.fi