Poikkeusajan videointilupa oli onnistunut oppitunti

Historiallinen tekijänoikeussopimus poikkeusajan lukutuokiovideoista päättyi eilen, ja prosessi lisäsi ymmärrystä niin keskitettyjen lisenssien toimivuudesta kuin digimedian julkaisuhaasteistakin. Kirjastojen tekemiä videoita julkaistiin kaikkiaan 48 kpl, eniten satutunteja mutta myös aikuisille suunnattuja sisältöjä.

Kirjastotilat sulkeutuivat maaliskuun puolivälissä, ja lisämahdollisuus asiakaskohtaamisiin virtuaalisesti tarjoutui huhtikuussa, kun tekijänoikeusjärjestöt Sanasto ja Kopiosto sopivat kirjastojen kanssa poikkeusajan videoluvista. Pienemmät paikkakunnat tarttuivat mahdollisuuteen suuria enemmän, neuvonnan tarve oli suuri, ja moni kirjasto otti samalla haltuun niin tekijänoikeusasioita kuin videon tuottamista käytännössä.

Monet kirjastot ovat tuottaneet tekijänoikeuden alaista materiaalia sisältäviä suoralähetyksiä ja videoita jo pitkään. Kirjastosulun alkaessa haluttiin ennakoida sitä, että kaikkien tapahtumien peruuntuessa tai siirtyessä lukutuokiovideoita tuotettaisiin enemmän. Tässä tilanteessa oli järkevää neuvotella kaikkia kirjastoja koskeva tekijänoikeussopimus. 

Valtakunnallisen lisensioinnin arvokas kokeilu 

”Poikkeuslaki astui voimaan äkillisesti, ja muutokset toimintatapoihin tapahtuivat lähes silmänräpäyksessä. Sopimuksen aikaansaaminen oli erinomainen osoitus sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Sopimuksen valtakunnallinen rahoitus tuli Digimedia-hankkeesta, koska kyse oli digitaalisen aineiston valtakunnallisesta yhteislisensioinnin kokeilusta”, toteaa kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

”Tulosten analyysista tulee olemaan hyötyä: esimerkiksi julkaisualusta-asiat ja raportoinnin haasteet ovat alalla vähemmän tunnettuja, ja saavutettavuus on myös huomioitava entistä tarkemmin”, Nousiainen-Hiiri jatkaa. 

”Kiitämme kirjastoja ripeästä otteesta, jolla tekijänoikeusasiat hoidettiin kuntoon poikkeusajan verkkokäyttöä varten. Tekijänoikeustietoisuus tuntuu lisääntyneen kirjastolaisten parissa, ja on upeaa, että kirjailijoiden työn arvostus näkyy sitäkin kautta, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

”Kevät osoitti konkreettisesti sen, miten poikkeusaikoina syntyy myös uusia toimintatapoja ja uusia yhteistyön tekemisen tapoja. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan hyviä ratkaisuja kirjastojen erilaisiin käyttötarpeisiin”, Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen toteaa.

Kahdessa kuukaudessa lähes 50 videota

Yhteistyötahoiksi sekä suoralähetysten että tallenteiden julkaisussa valikoituivat Kirjastokaista ja Helsinki-kanava. Julkaisualustojen tarkka rajaaminen oli tärkeää, jotta sopimusehtojen täyttyminen, kuten määräajan noudattaminen ja raportointi, saatiin varmistettua. Verkkolupa mahdollisti laajasti satujen, novellien, runojen ja proosakatkelmien lukemisen sekä kirjojen kuvitusten näyttämisen videolla. 

Kirjastokaistalla tämän sopimuksen alaisia tallenteita julkaistiin kaikkiaan 43 kappaletta monilta paikkakunnilta. Etenkin alussa kiinnostus oli huomattavan suurta, myös tekijänoikeusasioita kohtaan, ja videoinnin opastusta ja muuta neuvontaa tehtiin paljon. Helsinki-kanavalla julkaistiin kyseessä olevan sopimuksen puitteissa 5 videota. Sopimus tehtiin ajalle 22.4.-22.6.2020, jonka jälkeen videot poistetaan näkyviltä.

Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuteen kuuluvan Kirjastokaista.fi:n kaikki muut videot ovat katsottavissa rajoittamattoman ajan. Kirjastokaistan videot, radio-ohjelmat ja podcastit käsittelevät kirjallisuutta, kirjastoja ja niiden palveluita, ja lisäksi se toimii vilkkaana koulutuskanavana, myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja

Kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi, puh. 050 402 5813

Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, Kopiosto
kirsi.salmela@kopiosto.fi, puh. 09 4315 2349

Toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto
anne.salomaa@sanasto.fi, puh. 050 366 6110

Tuottaja, toimittaja Riitta Taarasti, Kirjastokaista
riitta.taarasti@kirjastot.fi, puh. 050 342 1198