Pohjoisen eKirjasto -hanke etenee aikataulussaan

Pohjoisen eKirjasto -hanke selvitti toukokuussa kyselyllä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen esihenkilöiden ja henkilöstön kokemuksia ja toiveita e-palveluista ja niiden käytöstä. Kyselyyn saatiin 231 vastausta. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Kyselystä kävi ilmi, että kirjastolaiset pitävät e-palveluiden tarjoamista tärkeänä, vaikka käyttävät itse tarjolla olevia e-palveluita kuukausittain tai harvemmin. Kirjaston e-palveluihin oltiin kaiken kaikkiaan melko tyytyväisiä. Kyselyssä ei eroteltu eri maakuntien henkilöstön vastauksia, joten osa vastauksista saattaa heijastella e-palveluiden erilaista tarjontaa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Pohjoisen eKirjaston rakentamisessa.

Alueen kirjastot saavat hankkeesta ajankohtaista tietoa Pohjoisen eKirjasto -kahveilla, jotka järjestetään syksyn 2021 aikana kolme kertaa. Teamsissä järjestettävillä kahveilla käydään läpi hankkeen ajankohtaisia asioita ja vastataan mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Pohjoisen eKirjasto -kahvit on suunnattu kaikille Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen henkilöstöille. 16.8. järjestetyllä ensimmäisellä kerralla mukana oli myös valtakunnallisen Digimediahankkeen edustaja. Kahveilla käytiin vuoropuhelua hankkeiden yhteisistä suunnista ja eroista.

Seuraavat Pohjoisen eKirjasto -kahvit järjestetään 11.10. ja 7.12.  

 

Kaikissa eKirjasto-asioissa kirjastojen yhteyshenkilöinä toimivat 

  • Lapissa Liisa Tastula: liisa.tastula(at)rovaniemi.fi ja  
  • Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla Ritva Nikola: ritva.nikola(at)ouka.fi. 

Pohjoisen eKirjasto-hankkeen yhteyshenkilönä toimii 

  • Projektikoordinaattori Raisa Laitala: raisa.laitala(at)ouka.fi