Oulun kaupunginkirjastolla Kestävä kirjasto -tiekartta

Oulun kaupunginkirjastossa laadittiin keväällä 2020 Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta kirjaston ympäristötyön tueksi. Tiekartan pohjana toimivat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteet sekä kaupunginkirjaston v. 2015 laatimat ekolupaukset. Tiekartta on myös linjassa Oulun kaupungin syksyllä 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa.

Kestävä kirjasto 2030 -tiekarttaan kirjattiin ylös vuosien 2020-22 tärkeimmät kehittämisen kohteet ja määriteltiin niille yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma. Tiekartta muodostuu neljästä päätavoitteesta, joita ovat ympäristötietoisuuden edistäminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, vastuullinen rakentaminen ja tulevaisuuden kestävä kirjasto. Näiden lisäksi tiekarttaan sisältyy kaksi erityistä kehittämiskohdetta: resurssiviisas alueellinen kehittämistyö ja etäkäytäntöjen edistäminen. Keskeistä tiekartan laatimisessa oli asetettujen tavoitteiden peilaaminen kirjaston toiminnan kannalta olennaisiin Agenda 2030:n tavoitteisiin. Asetettuja tavoitteita tarkasteltiin lisäksi suhteessa siihen, kuinka ne ilmentävät kirjaston omia ekolupauksia.

Tiekartta toimii jatkossa kirjastossa tehtävän ympäristötyön suunnannäyttäjänä ja tekee siitä aiempaa johdonmukaisempaa. Uudet tavoitteet seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetetaan seuraavan kerran viimeistään vuonna 2023.

Oulun kestävä kirjasto -sivu

Kestävä kirjasto 2030 tiekartan tiivistelmä