Nimisampo.fi aukesi tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön

Nimisampo on kaikille avoin verkkopalvelu suomalaisesta paikannimistöstä kiinnostuneiden tutkijoiden ja suuren yleisön käytettäväksi. Nimistöä voi tarkastella kartoilla, datana ja tilastollisesti. Nykyisten karttapohjien ohella voi käyttää myös historiallisia luovutetun Karjalan karttoja ja 1900-luvun vaihteen venäläisiä Senaatin kartastoja eli Venäjän armeijan 1800–1900-luvulla laatimia Etelä-Suomen karttoja.

Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskus (Heldig) ja humanistinen tiedekunta esittelevät yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen kanssa uuden data- ja verkkopalvelun, jonka nimi on Nimisampo – paikannimistön tutkijan työpöytä.

Palvelu perustuu linkitettyyn avoimeen dataan, ja siihen on yhdistetty jo alkuvaiheessa Kotimaisten kielten keskuksen digitaalisen Nimiarkiston kokoelmatiedot, Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin paikka- ja nimitiedot, luovutetun Karjalan paikannimiaineisto, yhdysvaltalaisen Getty-säätiön historiallinen aineisto Getty Thesaurus of Geographic Names sekä eriaikaisia karttoja.

Digitoituja tietoja voi hyödyntää esimerkiksi nimistön- ja historiantutkimuksessa. Tavoitteena on, että tutkija voi palvelun avulla havainnollistaa vaikkapa nimistön variaatiota ja levinneisyyttä sekä asutushistoriaa.

Nimisampo.fi palveluun