Monikielinen kirjasto selvittää vieraskielisten kirjastopalveluiden valtakunnallista tilaa

Monikielinen kirjasto on perjantaina 23.10 lähettänyt sähköpostitse kyselyn kaikille yleisille kirjastoille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten kirjastoissa pystytään valtakunnallisella tasolla vastaamaan vieraskielisen asiakaskunnan palveluntarpeeseen. Helmet-kirjastojen vastaukset kerätään erikseen.

Olemme pyytäneet vastaanottajia jakamaan kyselyä myös sellaisille alueensa lähikirjastoille, joissa he katsovat vieraskielisten palveluntarvetta erityisesti olevan. Lähikirjastot voivat ottaa myös suoraan yhteyttä Monikieliseen kirjastoon, mikäli haluavat vastata kyselyyn ja vaikuttaa.

Pyydämme, että omassa kirjastossanne varattaisiin hetki aikaa kyselyyn vastaamiseen, mikäli sitä ei ole vielä tehty. Olemme kiitollisia vastauksistanne. Vastausaikaa on 6.11 asti.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Monikielinen kirjasto monikielinen.kirjasto@hel.fi

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/ajankohtaista