Mittava lisärahoitus yleisille kirjastoille lasten ja nuorten digimedian hankintaan

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron määräraha yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digimediahankintaan. Summa käytetään lasten ja nuorten e-aineistojen hankintaan. Määrärahan turvin alkaneessa hankkeessa halutaan edistää lukutaitoa, lisätä erilaisia oppimismahdollisuuksia, ja vähentää eriarvoisuutta. 

Rahoitus käytetään e-aineistolisenssien hankintaan ja tasaamaan eri kuntien e-aineistojen laajuuden ja saatavuuden eroja. Aineistojen valinnassa hyödynnetään kirjastojen erityisosaamista koko hankkeen ajan.

Yleisten kirjastojen konsortio koordinoi hanketta. Sen vastuulla on hankinnan koordinointi ja kilpailutus sekä kustantajayhteistyö. 

Valtakunnallista aineistojen valintatyöryhmää vetää Seinäjoen kaupunginkirjasto, jonka hoidettavaksi on annettu erityistehtävä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen kirjastossa. 

”Tämä uutinen on todella mieluinen. Hankerahoituksen avulla lapsille ja nuorille voidaan luoda parempia osallistumismahdollisuuksia tarinoiden ja kirjallisuuden maailmaan, kohennetaan digitaitoja ja ehkäistään siten myös syrjäytymistä. Lisärahoituksella luodaan tasokas lasten ja nuorten digitaalinen aineisto, joka on käytettävissä valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti yleisten kirjastojen kautta”, sanoo Seinäjoen erityistehtävää luotsaava kehityspäällikkö Mervi Heikkilä

Tiivis viestintäyhteistyö kirjaekosysteemin eri tahojen kanssa on hankkeessa keskeistä. Sidosryhmiin kuuluvat yleisten kirjastojen ohella toimijat, jotka ovat eri tavoin osallisina digitaalisten aineistojen tuottamisessa, välittämisessä tai niistä tiedottamisessa. 

”Rahoituspäätös on erittäin tervetullut. Se osoittaa päättäjiltä viisautta tukea lasten ja nuorten tasaveroista pääsyä tietoon ja uusiin elämyksiin konkreettisella tavalla. Valtakunnallisesti kattavampi e-aineistotarjonta kirjastoissa on pitkäjänteistä työtä, ja nyt sitä päästään edistämään nopeammin”, sanoo yleisten kirjastojen konsortion puheenjohtaja ja kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta. 
 
Hankerahoituksen avulla lapsille ja nuorille voidaan luoda parempia osallistumismahdollisuuksia tarinoiden ja kirjallisuuden maailmaan, kohentaa digitaitoja ja siten myös ehkäistä syrjäytymistä. Lisärahoituksella luodaan tasokas lasten ja nuorten digitaalinen aineisto, joka on käytettävissä valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti yleisten kirjastojen kautta. 

Hanke kestää vuoden 2023 kesäkuuhun saakka.

Lisätietoja

Virva Nousiainen-Hiiri
Yleisten kirjastojen konsortion puheenjohtaja
Kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö
Helsingin kaupunginkirjasto
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi, 050 4025813

Marja Hjelt
Suunnittelija
Yleisten kirjastojen konsortio
marja.hjelt@hel.fi, 09 310 85461