Makupalat.fi toimintakertomus 2021

Kirjastolain mukaan kirjaston tehtäviin kuuluu tarjota tietopalvelua sekä ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. Kirjastot.fi:n tiedonhaun kokonaisuus tähtää osaltaan tämän velvoitteen täyttämiseen: Kysy kirjastonhoitajalta mahdollistaa kaikille kirjastoille tietopalvelun tarjoamisen käyttäjilleen ja kirjaston käyttäjille väylän tietopalveluun verkossa, Makupalat.fi kokoaa suositellut tiedonlähteet sekä tietopalvelutyötä tekeville, koulujen käyttöön että muille verkossa liikkuville, Tiedonhaun uutiskirje tukee ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien tiedonlähteiden tuntemusta ja Tiedonhaun opastus on perusopas tiedonhakua harjoittelevalle tai opettavalle.

Perustoiminta

Makupalat.fi:ssä jatkettiin normaalia toimintaa: uutta materiaalia vietiin säännöllisesti, vanhaa päivitettiin ja poistettiin, asiasanoitusta ja kategorioita muokattiin ja järjesteltiin uudelleen. Uusien linkkien kuvailua ja muuta kokoelmahoitoa jatkoi Kirjastot.fi-toimituksen lisäksi Tiina Gräsbeck Pasilan kirjastosta yhden työpäivän verran viikossa. Toimituksessa Makupalat.fi:stä vastaa Nina Granlund, ruotsinkielistä materiaalia kokoelmaan vie myös Anna-Maria Malm. Uusia linkkejä on vuonna 2021 lisätty 907: 664 suomenkielistä, 243 ruotsinkielistä.

Sisältöprojektit

Vuoden 2020 lopussa alkoi ruotsinkielisen Länkbiblioteketin kohennusprojekti. Vuoden 2021 aikana veimme kaikki keräämämme linkkiehdotukset ruotsinkieliseen kokoelmaan. Ne olivat odottaneet käsittelyä jo jonkin aikaa. Tehotarkastus aloitettiin kategoriasta Samhälle. Vuonna 2022 keskiössä on Historia, samoin kuin myös suomenkielisellä puolella tulee olemaan.

Vuoden 2021 aikana uudistettiin Musiikkikirjastot.fi:n Tuomas Pelttarin kanssa Musiikki-kategorian rakenne. Myös sisällön kuvailun ja luokittelun tehotarkastus aloitettiin. Se jatkuu vuonna 2022.

Pitkän linjan ryhdistysprojektissa keskityttiin viemään uutta materiaalia kategorioihin, joista puuttui aineistoa.

Tiedonhaun uutiskirjeen sisällöt pohjautuvat suurelta osin Makupalat.fi:n. Uutiskirjeen kokoamisen yhteydessä tarkistetaan aiheen mukaisten kategorioiden sisältö, linkkien asiasanoitukset sekä luokitukset.

Tiedonhaun ammattiosaaminen ja tiedonlähteiden tuntemus

Vuonna 2020 aloitettu panostus Makupalat.fi:n näkyvyyden lisäämiseksi kirjastojen tietopalvelutyötä tekeville jatkui. Se koostuu seuraavista osista:

 • Kysy-listalla julkaistaan viikoittain Opastusta vastaamiseen -sarjaa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastaajille. Siellä esitellään aina kolme tuoretta tiedonlähdettä Makupalat.fi:stä.
 • Tiedonhaun uutiskirjettä julkaistaan kerran kuussa. Sen sisällöt rakentuvat voimakkaasti Makupalat.fi:n aineistoon.
 • Opastuspaketit tietopalvelutyössä toimiville, Uuden vastaajan paketti ja Tiedonhakupaketti, päivitettin vuonna 2021. Niiden sisällöt nojaavat vahvasti Makupalat.fi:n.
 • Kirjastot.fi:n Tiedonhaun opastus -kokonaisuuteen lisättiin esimerkkitiedonhakuja, joissa vertaillaan Kirjastot.fi:n palveluihin, mm. Makupalat.fi:n, tehtyjen hakujen tuloksia hakukoneiden vastaaviin. Muutenkin Makupalat.fi on Tiedonhaun opastuksessa erittäin tärkeässä osassa.
 • Makupalat.fi:n uusia linkkejä voi seurata RSS:na ja Twitterin kautta.
 • Finna-kirjastojen Tiedonhakusivulla Makupalat.fi:n uusia sisältöjä voivat seurata kirjaston käyttäjät ja työntekijät.

Koulut

Koulujen sulkeuduttua keväällä 2020 koronan vuoksi koottiin Makupalat.fi:n erillinen Oppimateriaali-osa sekä valmiita koulutyöhön soveltuvia hakutuloksia opettajille ja koululaisille. Sisällöt päivitettiin alkuvuodesta 2021 ja ne olivat esillä virtuaalisilla Educa-messuilla, samoin kuin muut suositeltavat osat Makupalat.fi:stä.

Ohjeet

Ylläpidon ohjeet päivitettiin.

Koulutukset

Akepiken Aspa-ajokorttiin sisältyvä koulutus Hyödynnä lähteitä ja hae tietoa verkosta sekä Lahden AKE-alueen koulutukset Tietopalvelun hyvät käytännöt sekä Miten tunnistaa ja torjua valheellista tietoa? sisälsivät opastusta tiedonlähteistä ja näin ollen myös Makupalat.fi:stä.

Näkyvyys

Makupalat.fi on mukana monen palvelun sisältönä tai pohjamateriaalina:

 • Finna-kirjastojen Tiedonhakusivut, Kirjallisuusupoke.
 • Kirjastojen tiedonhaun opastukset asiakkaille.
 • Tiedonhaun uutiskirje, Kirjallisuuskirje.
 • Kirjastot.fi:n Tiedonhaun opastus, Digiopastus, Kirjasampo, Kirjastokaista.
 • Kysy kirjastonhoitajalta -vastaukset.
 • Classroom, muut koulujen alustat.

Makupalat.fi (pptx)

Käynnit

Sivustoistuntoja on vuonna 2021 ollut 150 690, käyttäjiä 91 828, sivun katseluja: 295 839. Tarkkoja lukuja vuodelta 2020 oli vaikea arvioida useamman poikkeuksellisen massiivisen verkkohyökkäyksen vuoksi, joten vertailu edellisvuoteen on vaikeaa. Käyttäjämäärässä näyttäisi olevan kuitenkin nousua.

Istuntojen keskimääräinen kesto on edelleen korkea, 2:51 min. Hakukoneiden kautta on palveluun saapunut 65% kävijöistä, suoraan 25%, viitteiden kautta 9%, sosiaalisen median kautta 0,6% sekä sähköpostin kautta 0,4%. Hakukoneiden kautta saapuneiden määrä on noussut melko paljon, suoraan saapuneiden määrä laskenut samassa suhteessa. Viitteiden kautta saapuneiden määrä on myös jonkin verran laskenut. Lasku johtunee siitä, että keväällä 2020 Makupalat.fi:n koronatietoa jaettiin viitteissä varsin aktiivisesti. Sosiaalisen median osuus on suunnilleen sama kuin aiemmin. Viitteiden kautta saapuvista on suurin osa, 46%, tullut palveluun Kirjastot.fi:n kautta, emosivustosta sekä Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastauksien kautta. Sosiaalisen median kautta saapuvat ovat suurimmalta osin peräisin Facebookista, 85%. Täysin uusi on sähköpostin kautta saapuvien ryhmä, joka on uutiskirjeiden, erityisesti Tiedonhaun uutiskirjeen kautta saapuvien ryhmä. Palvelun käynneissä näkyy muutaman uutiskirjeen julkaisun päivänä selvä piikki, mutta ei kuitenkaan säännöllisesti.

Kävijäkunnasta vuonna 2021 pöytäkonekäyttäjiä oli 56,5% mobiilikäyttäjiä 37% ja tablettikäyttäjiä 6,5%. Mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti edellisvuotisesta (80% käytti pöytäkonetta, mobiililaitetta 16% ja tablettia 4%). Kuitenkin vuonna 2019 luvut ovat olleet melko samanlaiset kuin vuonna 2021, joten on oletettavaa, että robottihyökkäykset ovat vaikuttaneet näihinkin lukuihin. On tietysti ajan trendi, että mobiilikäyttö lisääntyy ja se on myös tavoitteenamme. Makupalat.fi:n mobiiliversio on kuitenkin erittäin kipeästi uusimisen tarpeessa, vaikka mobiilikäyttö onkin tarkistettu, vikoja korjattu ja heikkoja kohtia tilkitty.

Kaikkiaan voidaan arvioida, että se, että palveluun saavutaan useammin hakukonehaun kautta, vaikuttaa palvelussa toimimiseen, erityisesti istunnon pituuteen ja sivukatselujen määrään. 

Lukuja

 • Uusia linkkejä: 907, 664 suomenkielistä, 243 ruotsinkielistä.
 • Linkkejä yhteensä (14.1.2021): 14967, ruotsinkielisiä 2077. 
 • Uusia kokoelmia: 11, 6 suomenkielistä, 5 ruotsinkielistä.
 • Sivustoistunnot: 150 690.
 • Käyttäjät: 91 828.
 • Sivun katselut: 295 839. 
 • Suosituimmat haut ja kategoriat: Etusivun jälkeen käytetyimmät ovat pikalinkki Suomalaiset sanomalehdet, pikalinkki Sääennusteet, Aiheet-listaus, tarkka haku Perunkirjoitus, kategoria Suomalaiset sanomalehdet, linkeistä Kansalaisen karttapaikka, Ratkojat.fi ja Rahanarvon laskuri.
 • Twitterissä palvelulla on 691 seuraajaa.