Kirjastoväki digitaitoisemmaksi ja verkottumaan digituessa


Yleisille kirjastoille osoitettiin tämän vuoden valtion budjettiin 860 000 määräraha, jonka käytölle on Kirjastojen digihankkeessa kaksi tarkoitusta:

1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen - digineuvontaosaamisen minimitason määrittely (palvelujen tuntemus, palvelujen käytön neuvonta ja opastus mm.) ja minimitason määrittelyn pohjalta toteutettava kirjastohenkilöstön lisäkoulutus.
2. AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa: Digituen tarjoajien toimintaverkoston tuntemus ja yhteistyön kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti, paikalliset ja alueelliset toimintamuodot ja hankkeet.

Avustus tullaan käyttämään yhdeksän alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston resurssien vahvistamiseen vuosien 2019-2020 aikana. 

AKE-kirjastojen avustukset ovat parhaillaan haettavana, ja jokainen alue tekee suunnitelmat rahan käytöstä omien erityispiirteidensä mukaisesti. Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava Helsingin kaupunginkirjasto on hankkeessa mukana koordinaattorina ja pyrkii tukemaan alueita asioissa, jotka AKE-kirjastot katsovat järkeväksi toteuttaa yhdessä. Lisäksi VAKE-toimii yhteistyössä valtakunnallista digitukea järjestävän Väestörekisterikeskuksen ja muiden AUTA-hankkeen toimintamallin toteutumiseen vaikuttavien tahojen kanssa.

Valtakunnallinen digiloikka

Vuosien 2019-20 aikana kirjastoissa koulutetaan erityisesti heikoimmin digilaitteita ja palveluja osaavia työntekijöitä sekä valmentaudutaan verkostomaiseen kansalaisten auttamiseen digimaailmassa. Tarkoitus on, että koko maassa digitaalisten kirjastopalvelujen osaaminen olisi samalla tasolla, ja että asiakkaita voitaisiin auttaa laitteiden sekä erilaisten arjen digipalvelujen käytössä asuinpaikasta riippumatta.

Yleisten kirjastojen neuvosto käsitteli huhtikuun kokouksessaan esitystä kirjaston asiakaspalvelussa toimivien digitaitojen minimisuosituksesta sekä linjausta digituen antamisesta kirjastossa.  Käsittelyssä olleet suositukset toimivat kirjastojen digihankkeen taustana. Suositukset kattavat taitojen osalta asioita, joita tarvitaan kirjastojen palvelujen käytössä ja opastamisessa. Tavoitteena on, että opastaminen sujuisi sekä pöytäkoneella että mobiililaitteilla esimerkiksi tiedonhaun, aineistojen käytön sekä viestinnän osalta. 

Digituki vain osa kirjaston digiopastuksia 

Digitukea koskeva suositus on linjaus siitä, miten kirjastoissa autetaan asiakkaita arjessa tarvittavissa taidoissa ja saähköisten palvelujen käytössä. Digituki on virallinen termi, joka luotiin valtiovarainministeriön AUTA-hankkeessa tarkoittamaan julkisten palvelujen sähköisten asiointikanavien käytössä auttamista ja opastamista.  Digitukea antamaan haastetaan järjestöjä, vapaata sivistystyötä, kirjastoja ja palvelujen tarjoajia. AUTA-hankkeessa termi määriteltiin näin:

Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta. Digituen tavoitteena on se, että kansalainen kykenee asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Digituki voi olla

* lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)

* etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki)

* koulutusta (esimerkiksi verkkokoulutukset, kansalaisopistot ja videot)

Kirjastoilla on paljon muutakin digiopastusta, pajatoimintaa, mediakasvatusta ym. Digitukisuositus ei pyri rajaamaan monimuotoista asiakkaiden innostamista monilukutaitoihin, vaan toteaa kirjaston auttavan myös digipalveluissa tietosuojan puitteissa.

Suunnitelmia syksyksi ja vuodeksi 2020 tehdään parhaillaan

Kirjastojen digihankkeen aikana yhdeksän alueellista kehittämistehtävää hoitavaa kirjastoa sekä valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava Helsinki keräävät osaamistaan yhteen, jakavat hyviä käytäntöjä, luovat uusia ja rakentavat kumppaneiden kanssa verkostoja.

Alueilla työ konkretisoituu näillä näkyminen koulutuskiertueina, webinaareina ja digipajoina, valtakunnalliseen käyttöön pyritään luomaan yhdessä muiden toimijoiden, kuten VRK:n, YLE:n, SeniorSurf-toimijoiden ym. kanssa tapoja löytää ja jakaa digituen antajien tarvitsemaa materiaalia. 

Toimintaa suunnitellaan parhaillaan. Ehdotuksia hyviksi toimintatavoiksi otetaan vastaan.

Lisää tietoja:

Päivi Litmanen-Peitsala Helsingin kaupunginkirjasto / valtakunnalliset kehittämispalvelut

plp@kirjastot.fi