Kirjastot ja verkkojulkaiseminen

Yleisille kirjastoille on laadittu ohjeistus liittyen aineistojen julkaisemiseen verkossa. Ohje on suunnattu erityisesti kotiseutuaineistojen verkkojulkaisemista ajatellen, mutta monet ohjeessa käsiteltävät asiat ovat yleispäteviä muutenkin. 

Ohje sisältää seuraavat osiot:

  • Yleistä tekijänoikeudesta
  • Suoja-ajat aineistolajeittain
  • Käyttöoikeuksien mainitseminen Digi-palvelussa
  • Digi-palvelun käyttöön liittyviä kysymyksiä

Ohje on laadittu yhteistyössä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa. 

Kirjastot.fin palveluihin kuuluva Digi.kirjastot.fi -palvelu kokoaa yhteen yleisten kirjastojen digitoimaa kotiseutuaineistoa. Palvelun kautta kirjastot ovat lähettäneet lukuisia kysymyksiä liittyen erityisesti aineistojen julkaisuoikeuksiin. Osa kysymyksistä on ohjautunut myös suoraan tekijänoikeusjärjestöille. Ohjeistuksella olemme nyt pyrkineet selventämään niitä oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät aineistojen verkkojulkaisemiseen. 

Ohjeistusta yleisille kirjastoille liittyen verkkojulkaisemiseen ja digitaaliseen tallentamiseen (pdf).

Lisää tietoa tekijänoikeudesta löytyy Kirjastot.fin Tekijänoikeus-sivuilta.