Kirjastoseura ehdottaa useampivuotista kirjastojen digiohjelmaa rahoitettavaksi

Suomen kirjastoseura on mukana Valtiovarainministeriön perustamassa kansalaisjärjstöjen Digi arkeen -neuvottelukunnassa. Kirjastoseura on tehnyt ehdotuksen siitä, miten digitaitojen kehittämiseen voitaisiin kirjastojen kautta vaikuttaa. Kun kirjastot mainitaan usein kansalaisten digitaitojen opastajina, pitää kiinnittää huomiota kirjastossa työskentelevien taitoihin toimia opastajina. Kirjastoseura teki aloitteen koko maan kirjastojen digiohjelmasta ja ehdottaa valtiovarainministeriölle sen rahoittamista useampivuotisena.

Kirjastoihin tarvitaan digiohjelma -uutinen Suomen kirjastoseuran sivuilla

Suomen kirjastoseuran ohjelmaehdotus

Digi arkeen -neuvottelukunta