Kirjastojen tietojohtamisen käsikirja on julkaistu

Kirjastojen tietojohtamisen käsikirja on julkaistu. Käsikirjan laatinut kirjastojen tietojohtamisen verkosto haluaa kattavan verkkojulkaisun avulla edistää ja tukea tietoon perustuva päätöksentekoa. Julkisella sektorilla palveluiden odotetaan toimivan taloudellisesti ja läpinäkyvästi. On pystyttävä osoittamaan, mitä resursseilla tuotetaan  ja kaikki tehdyt päätökset tulee perustella tiedolla.

Tekijätiimi toivoo käsikirjan herättävän myös innostusta tiedon systemaattisempaan hyödyntämiseen. Erityisesti kaivataan keskustelua, esimerkkien jakamista ja hyvien ideoiden leviämistä muidenkin tietoon.

Käsikirjan esittelyssä todetaan, että kirjastoilla on erityisasema yhteiskunnan “informaatiointensiivisinä” paikkoina. Kirjastojen toiminta perustuu informaatiolle, josta jalostetaan tietoa ja osaamista, ja joilla tuotetaan asiantuntijapalveluita ja ratkaisuja asiakkaiden tiedontarpeisiin.  

Tietojohtamisen ei kuitenkaan tulisi olla vain kirjaston johdon tehtävä, vaan kuuluu kaikille. Jokainen meistä käsittelee tietoa, tietää asioita, joita ei osaa ilmaista, mutta vaikuttaa organisaation yhteisen tietopääoman kasvuun. 

Käsikirjan kirjoittajina ovat olleet Leena Kinnunen Rovaniemen kaupunginkirjastosta, Leena Parviainen Tampereen kaupunginkirjastosta ja Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjastosta. Lisäksi kirjoitustyössä on ollut mukana Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjastosta, sekä aluehallintovirastosta ovat olleet mukana Mika Mustikkamäki ja Satu Ihanamäki.

Tietojohtamisen käsikirja