Käyttäjämäärä jatkoi kasvuaan: Poimintoja Kirjastot.fi-palveluista vuonna 2019

Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus on osa Yleisten kirjastojen valtakunnallisia kehittämispalveluita (VAKE). Verkkoanalytiikasta päätellen moni palvelu kasvatti suosiotaan viime vuonna. Myös Kirjastot.fi-sisältöjen esittäminen upokkeiden, syötteiden ja rajapintojen avulla runsastui ja kasvoi entisestään.

Istuntomäärien kasvu Kirjastot.fi.palveluissa vuosina 2002-2019. Nousu n. 1,2 miljoonasta 6,2 miljoonaan istuntoon.

VAKE tarjoaa tietovarantoja, alustoja ja rajapintoja kaikkien yleisten kirjastojen hyödyksi. Lisäksi VAKE tuottaa monenlaisia laadukkaita sisältöjä kirjastojen vapaaseen käyttöön, toimii maanlaajuisena tiedotus- ja koulutusinfokanavana, ja tukee  monipuolisesti sidosryhmätyötä. Vuonna 2019 kaikissa palveluissa oli yhteensä 6,2 miljoonaa istuntoa.

VAKE:n toinen keskeinen tehtävä on kirjastoyhteistyön edistäminen. Tässä työssä ovat vahvasti mukana yhdeksän kirjastoa eri puolella Suomea, jotka on nimetty hoitamaan alueellista kehittämistehtävää vuodesta 2017 alkaen. Alueellisen toiminnan mahdollisia katvealueita kartoitettiin viime vuonna, ja esim. koulutusyhteistyötä tiivistettiin entisestään.

Finna-yhteistyö: Yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa keskeisellä sijalla on Finna, joka toimii asiakaskäyttöliittymänä nyt jo yli 60% kirjastojen verkkosivuista. Finna-vision kehitystyö eteni pitkälle viime vuoden aikana, ja VAKE oli tiiviisti mukana uudistustyössä.

Yleisten kirjastojen digihanke käynnistyi elokuussa 2019. Monipuolisen ja kattavan selvittely- ja verkostotyön ohella Digiopastus-sivuston julkaisua valmisteltiin. Määrittely kirjaston asiakaspalvelussa tarvittavista digitaidoista saatiin toteutettua.

Kirjastot.fi:n konseptiuudistuksen valmistelut käynnistyivät. Uudistuksen tavoitteina ovat kokonaisnäkemyksen kirkastaminen ja kirjastoammatillisen asiakaskokemuksen parantaminen. Loppuvuonna 2019 toteutettiin laaja verkkokysely Kirjastot.fi:n käyttäjille, joka toimii yhtenä keskeisenä pohjaelementtinä uudistuksessa, jonka yhteydessä käyttöliittymä myös rakennetaan saavutettavaksi.

Tilastoja 2019 käyttäjämääristä, esim: 6,2 miljoonaa istuntoa Kirjastot.fi-palveluissa yhteensä, 6600 vastausta Kysy kirjastonhoitaja -palvelussa, 58 800 kirjallisuuden tekijän tietoja Kirjasampo.fi:ssä, 496 000 videoiden katselua Kirjastokaistalla ym.
Tilastoja 2019.

Laadukkaita sisältöjä kirjaston henkilöstölle ja asiakkaille

Libraries.fi-lanseeraus: Kansainvälinen viestintätiimi VAKE:n yhteydessä tekee suomalaista kirjastomaailmaa tunnetuksi ulkomailla, ja se myös tiedottaa Suomeen kansainvälisen kirjastokentän kuulumisista. Uudistettu englanninkielinen Libraries.fi-verkkosivusto julkaistiin vuonna 2019. Sen kantavana ajatuksena on näyttää kertasilmäyksellä onnistuneen kirjastolaitoksen elementit ja vastata siihen, miksi Suomessa on maailman parhaat kirjastot.

Kirjasampo.fi/Boksampo.fi on suomalaisten kirjastojen laaja kirjallisuusverkkopalvelu. Käyttäjien määrä jatkoi kasvuaan – esim. uusien käyttäjien määrä kasvoi viime vuonna 16 % ja istuntojen kestot 18 %.

Sivupiiri, Kirjasampoa vastaava lasten- ja nuortenkirjallisuuteen keskittyvä palvelu, kasvatti some-näkyvyyttä sekä verkkosivukäyntien määrää: nuortenkirjallisuuden kirjahyllyjen katselut kasvoivat jopa 160 %.

Kirjastokaista.fi tuottaa ammattilaistasoisia videoita, radio-ohjelmia ja podcasteja kirjallisuudesta ja kirjastoista sekä niiden palveluista. Lisäksi Kirjastokaista toimii koulutuskanavana. Vuonna 2019 Kirjastokaistalta seurattiin ennätykselliset 25 suoralähetystä. Kirjastokaistan Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuonna 2019 peräti 25%. Facebook-katseluita kertyi viime vuonna kaikkiaan noin 130 000.

Kysy kirjastonhoitajalta on kirjastot.fi-kokonaisuuden käytetyin osa yli 2 miljoonalla istunnollaan. Määrä kasvoi edellisvuodesta 43 %. Kaikki vastaukset vuosien varrelta ovat tallessa ja helposti löydettävissä, niidenkin määrä kasvoi vuodessa 22%.

Digi.kirjastot.fi on kaikkien Suomen yleisten kirjastojen käytössä, ja sen kaikki aineistot löytyvät myös Finna.fi:stä. Digi-palvelu sisältää jo lähes 8000 digitoitua objektia – kasvua edellisvuoteen oli 25 %.

Valtakunnallisessa eKirjasto.kirjastot.fi:ssä sekä istuntojen että käyttäjien määrä kasvoi noin viidenneksellä.

Biblioteken.fi-sivusto on keskeinen osa Kirjastot.fi-kokonaisuuden ruotsinkielisiä palveluja, joihin kuuluvat myös Fråga bibliotekarien, Länkbiblioteket, Bibliotekskanalen, Sidospår sekä Boksampo. Viimeksi mainitun sivukatselut kasvoivat viime vuonna lähes 40%. Myös tiedonhaun mallisivu Finna.fi:ssä julkaistiin.

Musiikkikirjastot.fi jatkoi valtakunnallista kehittämistyötä ja suunnittelua kirjastojen musiikkisisältöjen ja -palveluiden sekä tiedonhakukanavien levittämiseksi, entistä aktiivisemmin myös somessa. Verkkopalveluiden käytön kasvu näkyi erityisesti vinkkiblogissa Levyhyllyt. Sivuston käyttäjämäärät kasvoivat viime vuonna 41 % ja istunnot 33 %.

Tilastoja 2019: Istuntojen määrä. Kysy kirjastonhoitajalta 2 019 150, Kirjasampo.fi 1 890 445, eKirjasto.kirjastot.fi 479 211 jne.

Yhteystiedot:

toimitus@kirjastot.fi

Puh. 09 310 85280

kirjastot.fi/info