”Asiakkaita vartenhan me täällä ollaan” - osaamisen kehittäminen kirjastoissa

”Asiakkaita vartenhan me täällä ollaan” – haastattelututkimuksessa selvitettiin kirjastokentän ajatuksia liittyen osaamisen kehittämisen kokonaisuuteen. Haastatteluihin osallistui yhteensä 34 henkilöä, neljältä eri alueellisen kehittämistehtävän alueelta. Haastateltavat kirjastot valikoitiin siten, että ne sijoit­tuivat tasapuolisesti eri puolille Suomea, ja olivat kool­taan ja profiililtaan erilaisia.

Haastattelujen lähtökohtana oli selvittää osaamisen kehittämiseen liittyviä toiveita ja tarpeita, sekä kartoit­taa kouluttautumista tukevia tekijöitä, sekä mahdol­lisia osaamisen kehittämisen esteitä. 

Osaamisen kehittämistä motivoi erityisesti oman työtehtävän osaamistarpeet, esihenkilön tuki ja työyhteisön koulutusta tukeva toimintakulttuuri. Estävinä tekijöinä nousivat esille kiire työssä, sekä henkilökohtaiset ja työyhteisön asenteet.

Haastattelut nostivat esille monia mielenkiintoisia näkökulmia ja pohdinnan aiheita. Osaamisen kehittä­minen näyttäytyi entistä enemmän kokonaisuutena, johon liittyy läheisesti niin työhyvinvointi ja työn mer­kityksellisyys, kuin työyhteisön toiminta ja työn muu­toskin. 

Haastattelukooste on luettavissa Kirjastot.fin julkaisut-osiossa.

Lisätiedot:
Aija Laine
Valtakunnallinen kehittämistehtävä
aija.laine@hel.fi