Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin –hanke 2011-2014

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanke aloitti toimintansa syksyllä 2011. Hankkeen tavoitteena oli edistää yleisten kirjastojen e-aineistotarjontaa, kehittää e-aineistoihin liittyvää koulutusta ja tiedotusta, sekä luoda pohjaa yhteiselle ja valtakunnallisesti tasapuoliselle e-aineistotarjonnalle.

Hanke julkaisi keväällä 2011 e-aineistostrategian pohjan, jossa käsiteltiin kirjaston toimintaympäristön muutosta ja hankkeen tavoitteita. Syksyllä 2012 julkaistiin strategiaan pohjautuva toimenpidesuunnitelma. Hankkeen koko toiminnasta ollaan julkaisemassa loppuraporttia, jossa tarkastellaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Kaikki hankkeen laatimat raportit ovat saatavissa toimitus@kirjastot.fi 

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeen työ jatkuu eri toimintamuodoissa, joita käynnistettiin hankkeen kuluessa. Osa toteutuneista toimenpiteistä on jo käytössä olevia palveluja, osa käynnissä olevia hankkeita.

eKirjasto  - tarjoaa pääsyn yleisten kirjastojen e-aineistoihin ja helpottaa niiden löydettävyyttä ja käyttöä, 
Digi-palvelu  - kokoaa yhteen yleisten kirjastojen digitoituja aineistoja ja mahdollistaa niiden näkyvyyden myös Finnassa,
Yleisten kirjastojen konsortio - vaikuttaa aktiivisesti kirjastoille kehitettäviin e-palveluihin, sekä mahdollistaa kirjastoille yhteistyön hankinnoissa ja luetteloinnissa sekä koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Yleiset kirjastot osaksi kirja-alan tuote- ja palvelu-konsepteja sekä yhteisluettelo Melindaan osallistuminen – informaatikko Anu Jäppinen, anu.jappinen@hel.fi
Digitointi yleisissä kirjastoissa – suunnittelija Aija Laine, aija.laine@turku.fi


Työryhmä kiittää kaikki yhteistyöstä!

Virva Nousiainen-Hiiri pj.
Aino Ketonen
Aija Laine
Päivi Litmanen-Peitsala
Erkki Lounasvuori
Matti Sarmela
Anna-Maria Soininvaara