Satukaravaani-toimintamalli lukemisen innostamisessa

Satukaravaani on Helsingin kaupunginkirjaston ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen sekä Kirkkonummen, Porvoon ja Hyvinkään kirjastojen luoma yhteistyötä tukeva toimintamalli. Sen tarkoituksena on tukea lapsen varhaista kielellistä kehitystä, kun lapselle luetaan ääneen omalla äidinkielellä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistuminen. Maahanmuuttajalasten osalta tuetaan kotikieltä ja vahvistetaan kotoutumista.

Helposti lähestyttävät oppaat kertovat lukemisen ja leikin merkityksestä. Oppaasta on käännökset albaniaksi, arabiaksi, somaliksi, kurdin soraniksi ja vietnamiksi. Tekstit ovat myös englanniksi ja ruotsiksi. Oppaiden lisäksi ohessa on asiantuntija-artikkelit Päivi Heikkilä-Halttuselta ja Pentti Hakkaraiselta & Milda Bredigyteltä. Nämä kaksi artikkelia luotaavat syvemmälle ääneen lukemisen ja leikin merkityksellisyydestä varhaislapsuuden eri kehityksen vaiheissa.

Satutuokiovideon voi kuunnella yksin tai ryhmässä. Se on malli, jota voi käyttää työn tukena mm. yhteisten leikkimaailmojen luomisessa kielirajoista huolimatta.

Video: Yhteinen satutunti suomeksi ja arabiaksi

Lauri Seutu ja Aicha Benmerabet Helsingin kaupunginkirjastosta pitävät satutuokion, jossa he lukevat suomeksi ja arabiaksi Katri Tapolan kirjoittaman ja Sanna Pelliccionin kuvittaman kirjan Pieni prinsessasatu.

Oppaat (pdf):

Artikkelit (pdf):

Lisätietoja

 

Pia Terrihauta, etunimi.sukunimi(at)hel.fi