WebKake-rekisteriseloste

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Tarkistettu: 24.1.2018

Tietojärjestelmän nimi: WebKake, Yleisten kirjastojen kaukopalvelusovellus.

Tietojärjestelmän vastuutaho: Helsingin kaupunginkirjasto 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö: 
Valtakunnallinen kehittämisyksikkö
Yksikön päällikkö Matti Sarmela 
PL 4212
0099 Helsingin kaupunki 
Puh. 09-310 85281 
matti.sarmela@hel.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:  kirjastojen kaukopalvelua käyttävien asiakastiedot tilausten toimittamista varten.

Tietolähteet: rekisteröityneet käyttäjät päivittävät tietonsa suoraan tietokantaan.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: vuodesta 2013 lähtien.

Tietojen päivitystiheys: jatkuva.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: tiedot eivät ole julkisia.

Tietojärjestelmän julkinen osoite: ei ole.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:  ei ole.

Salassa pidettävät tiedot: rekisteröityneiden käyttäjien tiedot.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §. 
Tarkistettu: 24.1.2018

1. Rekisterinpitäjä:

Helsingin kaupunginkirjasto 
PL 4212
00099 Helsingin kaupunki 
Puh. 09-310 71310 
toimitus@kirjastot.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Valtakunnallinen kehittämisyksikkö
Yksikön päällikkö Matti Sarmela 
PL 4212
0099 Helsingin kaupunki 
Puh. 09-310 85281 
matti.sarmela@hel.fi

3. Rekisterin nimi: WebKake, Yleisten kirjastojen kaukopalvelusovellus.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): kirjastojen kaukopalvelua käyttävien asiakastiedot tilausten toimittamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö: sukunimi, etunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kirjastokortin numero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: kirjastojen henkilökunta kysyy asiakkailta tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti minnekään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen aineisto: ei ole. 
B. ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin ylläpito-oikeus on ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjillä. Toimintaan liittyviä tietoja ylläpitävät pääkäyttäjät ja käyttäjät itse.  Rekisteri on suojattu asianmukaisin käyttäjähallinnan, sovellusten, palvelinten ja yhteyksien suojauskäytännöillä.