Kirjastot.fi:n koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmän tarkoitus on mahdollistaa keskustelu kansallisesta yhteistyöstä eri kirjastosektorien ja alan toimijoiden välillä sekä toisaalta kanavoida palautetta Kirjastot.fi-palveluista. Ryhmä perustettiin lakkautetun Kirjastot.fi-ohjausryhmän tilalle vuonna 2018. 

Ryhmän jäsenet kaudella 2022–2023

Helsingin kaupunginkirjasto, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto 

Katri Vänttinen
Kirjastopalvelujen johtaja
Helsingin kaupunginkirjasto
PL 4100 00099 Helsingin kaupunginkirjasto
+358 40 554 8861
katri.vanttinen@hel.fi

Aluehallintovirasto (AVI) Regionförvaltningsverket (RFV):

Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa
mika.mustikkamaki@avi.fi

Yleiset kirjastot:

Verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen
Jyväskylän kaupunginkirjasto
Vapaudenkatu 39–41
PL 50, 40101 Jyväskylä
+358 14 266 4095
juha.halinen@jyvaskyla.fi 

Projektipäällikkö Leena Kinnunen
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin kirjasto
Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
+358 40 5918923
leena.kinnunen@rovaniemi.fi 

Erikoiskirjastot:

Tietoasiantuntija Tiina Helamaa,
Väestöliitto
Kalevankatu 16, 00101 Helsinki
09-2280 5126
tiina.helamaa@vaestoliitto.fi

Kansalliskirjasto:

Tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager
Kansalliskirjasto, Melinda-yksikkö
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
 +358-(0)50-4154879
lassi.lager@helsinki.fi

Yliopistokirjastot:

Kirjastonjohtaja
Minna Abrahamsson-Sipponen
Oulun yliopiston kirjasto

0294 483500
minna.abrahamsson-sipponen@oulu.fi

Ammattikorkeakoulukirjastot:

Tietopalvelupäällikkö Marita Ahola
Turun ammattikorkeakoulu Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku EduCity
+358 50 598 5219
marita.ahola@turkuamk.fi

Finlands svenska biblioteksförening:

Suunnittelija Anna-Maria Malm
Vake, Helsingin kaupunginkirjasto
+358 931085003
annamaria.malm@hel.fi

Musiikki:

Suunnittelija Jaska Järvilehto
Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y. / Yle Arkisto
jaska.jarvilehto@yle.fi

Suomen kirjastoseura:

Toiminnanjohtaja Juha Manninen
Suomen kirjastoseura
Runeberginkatu 15 A 6 00100 Helsinki
juha.manninen@fla.fi