Kysy kirjastonhoitajalta vuosi 2015

Vastaajakirjastot

Kirjastojen tilanne yleisesti ottaen on heikentynyt vuonna 2015. Muutama kirjasto on joutunut lopettamaan palvelussa, koska ne on joko suljettu kokonaan tai suljettu yleisöltä. Näitä ovat Liikenneturvan kirjasto ja Työterveyslaitoksen kirjasto. Uusia kirjastoja saimme ruotsinkielisiltä alueiltamme: Raasepori, Parainen ja Loviisa aloittivat vastaajina. Maarianhamina palasi vastaajien joukkoon muutaman vuoden tauon jälkeen. Vastaajia vuonna 2015 oli 204. Vastaajakirjastoja oli 19 erikoiskirjastoa ja 56 yleistä kirjastoa.
Vastauksia oli palvelussa lähettänyt 204 kirjastolaista. Palvelussa toimivat toimittajina edelleen Tuula Valkeapää ja Matti Järvinen Helsingin kaupunginkirjastosta. He valvovat, että kysymyksiin vastataan määräajassa, ottavat yhteyttä vastaajakirjastoihin tarvittaessa tai vastaavat itse, jos vastaajakirjastoa ei löydy.

Vastausten määrä

Kysymysten oli määrä 2754. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa toiminut automaattinen semanttinen vastaustoiminta jouduttiin poistamaan tuotannosta, koska se rikkoutui eikä siihen saatu päivitystä. Uusi semanttinen vastaaja pyritään virittämään uuteen Kysy kirjastonhoitajalta –palveluun. Ennen sen poistamista toukokuun alkupuolella automaattivastauksen saaneita kysyjiä oli kertynyt 557. Facebookin kautta vastattiin noin 20 kysymykseen, palautteiden ja toimitus-postin kautta noin 50 kysymykseen. Kommentteja oli tullut 512. Ruotsinkielisiä vastauksia lähetettiin 25, englanninkielisiä 56. Kun jatkokeskustelut arvioidaan mukaan vastausten määrään, vastauksia on lähetetty noin 4200. Vastausten määrässä on laskua edellisvuodesta suunnilleen sen verran kuin semanttisen vastaajan kautta on lähetetty automaattisia vastauksia. Päivässä vastattiin 64% kysymyksistä, kahdessa 13%, kolmessa 9%, yli kolmessa päivässä 14% kysymyksistä. Kuntakohtaiset tilastot saa toimituksesta, vastaajakirjastot löytävät ne Kysy kirjastonhoitajalta -ylläpidon tiedotteesta.

Sivukäynnit palvelussa

Palvelussa oli vierailtu vuonna 2015 837 211. Sivunkatseluja 1 248 833 (luku sisältää n. 3000 kertaa musiikkipalveluiden katseluita). Palveluun tullaan kysymysten kautta, joten suurin osa käyttäjistä on sellaisia, jotka etsivät tietoa jostain aiheesta hakukoneella ja saavat vastaukseksi Kysy kirjastonhoitajalta –arkistosta löytyvän vastauksen. Yksittäisistä vastauksista saapumisia oli kertynyt eniten kysymykselle Mitkä maat ovat Skandinavian maita 14 805, joka on arkiston katselluin vastaus, 15 751 katselukertaa. Seuraavaksi katselluin kysymys on Milloin eurot tulivat Suomeen? Kiinnostavia olivat myös olleet Lumikin seitsemän kääpiön nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, edelleen suosittuja ovat asiakirjamallit, perukirja, uskotun miehen tehtävät, tilavuuden laskeminen, teoreettinen viitekehys, Peppi Pitkätossun hevosen nimi, ivan, sarkasmin ja ironian ero, koiranäyttelyiden termistö ja henkilötyövuosi. Kirjastojen palveluistakin kysyttiin, paljon katsottu kysymys on Missä kirjastoissa voi digitoida vhs-kasetteja. Asiasanahakemiston etsityin asiasana on etunimet, sitä seuraa nimet.

Uusimmat vastaukset sivua oli katseltu 62 687 kertaa, arkiston hakusivulle oli tultu 32 501 kertaa, asiasanahakemistosivulla oli käyty 8917 kertaa ja kysymyslomakesivulle oli tultu 36514 kertaa. Muita kysy-palveluiden luettelon sisältävää sivua oli katseltu 1389 kertaa.

Luvuista näkee selvästi, että palveluun päädytään arkiston yksittäisten kysymysten kautta. Niiden hakukonenäkyvyys on hyvä, mutta sen parantaminen entisestään on viisasta ja toimivin tapa laajentaa palvelun käyttöä.

Some

Facebook-tykkääjiä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelulla oli 1325, Twitter-seuraajia 209. Facebookissa tuodaan esiin kysymyksiä vastauksineen, aineistosuositteluja sekä muita Kirjastot.fi-palveluita. Vastauksiin saadaan usein lisävinkkejä kommenteissa. Kysymyksiä tulee jonkin verran viestien kautta.
Twitteriin menevät uudet vastaukset ja jonkin verran muista palveluista lukuehdotuksia ja linkkisuosituksia. Kysy kirjastonhoitajalta –vastaukset leviävät Twitterissä mukavasti.

Kysy e-kirjastosta, Kysy musiikista, Kysy kirjallisuudesta, Kysy tekijänoikeudesta -erikoisvastaajaryhmät

Kysy-palvelussa toimivia erikoisvastaajaryhmiä käytettiin hyödyksi vastaamisessa sujuvasti ja ne toimivat mainiosti.

Vuonna 2015 muiden kohdennettujen kysy-palveluiden lisäksi avattiin Kysy tekijänoikeudesta –palvelu, joka on keskittynyt lähinnä vastaamaan kirjastojen tekijänoikeuskysymyksiin. Palvelu korvaa aiemman tekijänoikeuskeskustelupalstan. Aiemman arkiston sisältö siirrettiin Kysy kirjastonhoitajalta –palveluun. Kysymyslomake sijaitsee Kirjastot.fi:n KirjastoPron tekijänoikeusosassa.

Erikoiskysymyksiin vastattiin seuraavasti: lapset 24, musiikki 120, e-aineisto 44, kirjallisuus 48, tekijänoikeus 94 (mukana vanhaa arkistoa).

Tekninen kehittäminen

Tällä saralla ei päästy eteenpäin vieläkään, koska Kirjastot.fi:n emoportaalin uudistus ja Kirjastohakemiston ylläpidon päivittäminen veivät koko työvuoden koodareilta ja Kysy kirjastonhoitajalta jäi edelleen odottamaan vuoroaan.

Vastaajayhteisö

Vastaajien kanssa keskusteltiin kysy-listalla lähinnä käytännön asioista vastaamisessa, muistututettiin siitä, että asiakkaan tietoja ei saa unohtaa julkiseen arkistoon sekä siitä, että tietoa on hyvä hakea kriittisesti useammasta lähteestä ja että asiakkaalle kerrotaan lähteet, joista tietoa on löytynyt. Tieto-lista on edelleen vastaajien ahkerassa käytössä tietopalvelukysymysasioissa. Vastaajatapaamista ei järjestetty, koska se oli tarkoitus järjestää teknisen uudistuksen avuksi. Koska tekninen uudistus ei vieläkään päässyt alkuun, siirretään vastaajatapaaminenkin tulevaisuuteen.
Vastaaminen palvelussa toimii erinomaisesti, vain aivan suurimmassa kirjastossa on joskus viiveitä. Vastausten laatu on pysynyt hyvänä. Vastaajia on paljon ja verkosto on kattava, mutta lisää otetaan jatkuvasti ja mielellään. Vastaajat vaihtuvatkin tasaisesti ja he saavat opastuksensa pääsääntöisesti muilta vastaajilta. Yhteisö on siis hyvin vakiintunut ja itsenäisesti toimiva. Toimituksen osuus vastaamisen opastuksessa keskittyy uusiin vastaajakirjastoihin, vastaamisen yleislinjoihin ja yksittäisiin vastauksiin.

Kysyjät

Kysyjiltä tulee tasaisesti palautetta vastaajille. Osa näistä palautteista ohjautuu toimituksen osoitteeseen. Viestit ovat hyvin positiivisia sävyltään, vastaajia kiitellään nopeasta ja hyvästä palvelusta, kiitetään suuresta työmäärästä ja huolellisuudesta, jota vastauksen laatimiseen on käytetty sekä yleisesti ottaen kiitetään siitä, että tällainen palvelu on olemassa. Usein Kysy kirjastonhoitajalta –palvelusta on löytynyt tai saatu vastaus pitkään aikaa askarruttaneisiin kysymyksiin. Vuoden 2016 aikana toteutetaan tyytyväisyyskysely asiakkaille, jotta saataisiin selville, onko kysyjillä muunlaisiakin viestejä toimitukselle. Myös kommenttien kautta tulee kiitosta palvelun olemassaolosta ja tarpeellisuudesta.

Vaikuttavuus

Kyay kirjastonhoitajalta -palvelu on suoraan kansalaisen arkeen vaikuttava palvelu. Se antaa mahdollisuuden kääntyä puolueettoman, maksuttoman tahon puoleen ongelmatilanteessa. Palvelulla on myös viihdyttävä puolensa: netissä surffaava löytää arkiston vastauksia ja tutkii niitä ilokseen. Vanhojen vastausten lukija saa myös osallistua aiheen käsittelyyn, monesti kommenttikentässä on uusia vinkkejä siitä, mistä lisää tietoa tai aineistoa löytyisi sekä muita huomioita siitä, miten kysymyksen asia koskee kommentoijan elämää. Vanhojen vastausten kautta tulee myös suurin osa uusista kysymyksistä, noin 500 kysymystä tulee suoraan kysymyslomakkeen kautta, loput muita teitä palvelusta. Hakukonenäkyvyys onkin palvelussamme ensisijaisen tärkeää ja sitä tulee tutkia ja parantaa edelleen. Myös muulla tavalla tunnettavaksi tekeminen on asia, johon on edelleen panostettava. Kysymisen linkkiä on tarjottava näkyviin: kirjastoilla se tulisi olla mahdollisimman hyvin näkyvissä, edelleen kehitetään Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun näkymistä muissa julkisissa palveluissa, erityisesti Ylellä.

Kaiken kaikkiaan Kysy kirjastonhoitajalta on sekä vakiintunut että kehittyvä palvelu. Se on erinomainen esimerkki kirjastojen yhteistyön saumattomasta sujuvuudesta.

Nina Granlund,
Kirjastot.fi-toimitus