Tapahtuma- ja ideapankki

Minäkuva mediassa -työpaja

Kuvaus ja tavoite

Työpajassa yläkoululaiset tarkastelevat median nais- ja mieskuvia erityisesti visuaalisista mediaesityksistä. Tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan mies- ja naiskuvien sekä mediassa esitettyjen ihmisten ulkonäön realistisuutta, tapoja suhtautua toisten ja omaan ulkonäköön sekä omien kuvien julkaisemista netissä. Pohdinnassa ovat erityisesti mainosten nais- ja mieskuvat, kuvankäsittely, somen ja treenaamisen aiheuttamat ulkonäköpaineet. Aiheeseen johdattavat Kahoot-tietokilpailun lisäksi oppilaat etsivät itse kuvia tietyistä teemoista (esim. naisellinen nainen ja miehekäs mies) ja perustelevat muille, miksi valitsivat kyseiset kuvat ja millaista nais- tai mieskuvaa ne edustavat.

Kategoriat
mediakasvatus
tabletit
valokuvaus
työpajat
Kohderyhmä
nuoret
Tapahtuman kesto
0-2h
Suositeltava ajankohta
Koulupäivän aikana
Toimijat ja yhteistyötahot
Yhteistyössä koulun kanssa.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
- Videotykki tms. näyttö
- iPadit joka parille (10–14 kpl)
- Kahoot-tietokilpailu ja sen linkki
- Powerpoint tai vastaavat ohjeet kuvien etsimiseen ja lataamiseen Google Driveen tms. valkokankaalta katsomista varten
- Langaton nettiyhteys oppilaiden kuvien siirtämiseen yhdessä katsottavaksi
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

1. Alustuksena pidetään oppilaille Kahoot-tietokilpailu, jossa on sekä kysymyksiä joista saa pisteitä että mielipidekysymyksiä, joissa on tarkoitus nähdä mitä oppilaat ajattelevat asioista. Kysymysten välissä keskustellaan oppilaiden vastauksista. (30 min.)

2. Ohjeistetaan oppilaat etsimään kuvia netistä tietyistä aiheista, tekemään niistä esim. kollaasi PicCollage-sovelluksella ja lähettämään ne Google Driven kautta valkokankaalta heijastettavaksi. Aiheina vaikkapa:

  • Seksikäs selfie / totuudenmukainen selfie
  • Miehinen mies / ”epämiehekäs mies”
  • Naisellinen nainen / ”epänaisellinen nainen”
  • Mainosten täydellisen hyvännäköiset / tavalliset ihmiset
  • Kuvankäsittely kaunistaa / kuvankäsittely rumentaa
  • Treenaaminen / syömishäiriöt
  • Miesurheilijat mediassa / naisurheilijat mediassa
  • Kauneus ennen vanhaan / kauneus nykyään
  • Seksi myy / seksi ällöttää
  • Pelien naishahmot / pelien mieshahmot

3. Katsotaan oppilaiden etsimät kuvat ja oppilaat perustelevat valintansa. Keskustellaan jokaisesta kuvavalinnasta ja sen edustamista sukupuolirooleista.

Oppilaiden tuottama kuvateos voi sähköisen kollaasin sijaan olla esim. digitarina tai muu video, jos opettaja on innostunut toteuttamaan pidempikestoisen projektin. Silloin täytyy sopia käyttöön koulun laitteet tai useita kirjastokäyntejä, ja järjestää mielellään ensi-ilta kirjastolla, jolloin valmiista töistä myös keskustellaan.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Tiedotus ja suunnittelu lukukauden alussa, tilan järjestely ym. puoli tuntia ennen
Tiedotus
Tiedotetaan kouluille lukukauden alussa.
Opettaja varaa käynnin luokalleen.
Muuta huomioitavaa
Jos tablet-laitteita ei ole käytössä, työpajan voi järjestää näyttämällä aluksi keskustelemalla esim. powerpoint-esityksen pohjalta median nais- ja mieskuvista, ja valitsemalla sitten kuvia kirjaston poistolehdistä ja -kirjoista.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Terhi Hannula / Mari Eronen, etunimi.sukunimi@turku.fi