Tapahtuma- ja ideapankki

QR-koodisuunnistus 7. luokalle

Kuvaus ja tavoite

Kirjastonkäyttöä ja tiedonhakua opastava tehtäväsuunnistus kirjastossa toteutetaan QR-koodien ja tablet-laitteiden avulla. Oppilaat vastaavat tehtäväpaperin kysymyksiin QR-koodien avulla, joita löytyy jokaiselle kirjaston osastolle viedyistä julisteista. QR-koodien takaa löytyy materiaalia tehtävää varten tai sivusto, jolta tiedon voi hakea (kuten verkkokirjasto). Oppilaat kiertävät samalla kaikki osastot ja oppivat, mitä miltäkin osastolta löytyy.

Materiaalit löytyvät Varsinais-Suomen kirjastojen materiaalipankista (kohta Lasten ja nuorten ryhmä): https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/materiaalipankki/

QR-koodisuunnistus perustuu Tampereen kaupunginkirjaston lukiolaisille suunnattuun Kirjastopolku-ohjelmaan, jossa on myös käytössä tablet-laitteet ja QR-koodit. Tehtävät on tehty 7.-luokkalaisia varten helpommiksi.

QR-koodisuunnistus on Turun koulujen opetussuunnitelmaan kuuluvan Kulttuuripolku-ohjelman (ainakin vuoteen 2016 asti) ohjattu tiedonhaun opastus 7.-luokkalaisille, nimeltä Tietopolku. Lisäksi seiskat käyvät kirjavinkkauksessa (Tarinamatkalla).

Kategoriat
mediakasvatus
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
opastus
työpajat
Kohderyhmä
nuoret
Tapahtuman kesto
0-2h
Suositeltava ajankohta
Koulupäivän aikana
Toimijat ja yhteistyötahot
Vierailu järjestetään yhteistyössä koulun kanssa. Opettaja ilmoittautuu käynnille.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
- iPadit jokaiselle parille tehtävien tekoa varten (n. 12 kpl) ja jokaiselle oppilaalle Kahootia varten (n. 20 kpl)
- Oppilaat voivat käyttää myös omia puhelimiaan, mikäli niissä toimii nettiyhteys ja on riittävästi saldoa
- Tehtäväpaperit ja kynät
- Osastoille vietävät QR-koodijulisteet (esitetelineeseen tai seinälle)
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

7. luokka tulee kirjastokäynnille, heidät jaetaan pareihin tai 3 hengen ryhmiin ja jaetaan tehtäväpaperit ja iPadit. Ryhmät ohjeistetaan tehtävien tekemiseen ja QR-koodien avaamiseen, ja kerrotaan mihin aikaan palataan takaisin lähtöpisteeseen. Kierrokseen kuluu 30min.–1h, myös luokan käytettävissä olevan ajan mukaan.

Ensimmäinen tehtävä tehdään lähtöpisteessä yhdessä ryhmän kanssa, jotta varmistetaan että kaikki saavat QR-koodin auki. Sitten oppilaat lähetetään ratkaisemaan tehtäviä itsenäisesti, ja vetäjät kiertävät osastoilla auttamassa.

Tehtävissä on monivalintavaihtoehdot. Oppilaiden pitää vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin:

1. Mihin kirjastokortin tunnuslukua käytetään

2. Mitkä kolmesta nuortenkirjasta löytyvät kirjaston e-kirjakokoelmasta

3. Miten varausten itsepalvelunouto toimii

4. Etsiä hyllystä, mikä on Pariisin matkaoppaiden luokkanumero

5. Etsiä tietty kirja hyllystä ja selvittää sen viimeinen sana

6. Mitä palveluja musiikkiosastolla on (soittohuone, lainattavia kitaroita, konsolipelejä…)

7. Kumpi samasta aiheesta julkaistu uutinen on luotettava, YLE:n vai Lehti-lehden

Tehtävien selvittämisen jälkeen voidaan vielä kokoontua yhteen ja tehdä Kahoot-tietokilpailu, jossa on samoja kirjastonkäyttöön liittyviä kysymyksiä, ja kerätään oppilailta palautetta vierailusta. Kahoot-verkkopalvelussa voi luoda tietokilpailun mistä tahansa aiheesta, ja vastaamiseen jokainen tarvitsee älypuhelimen tai tabletin verkkoyhteydellä. Tietokilpailussa ratkaisevat oikea vastaus ja vastaamiseen kulunut aika, ja joku oppilaista voittaa. Kilpailu motivoi oppilaita, ja he ovat yleensä hyvin innostuneita tästä vaiheesta. Samalla tulee käytyä yhdessä läpi kirjastonkäyttöön liittyvät kysymykset.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Edellisenä päivänä ladataan tablettitietokoneet ja tulostetaan tehtäväpaperit.
0,5–1 h ennen tapahtumaa viedään QR-koodijulisteet osastoille.
Tiedotus
Opettajat ilmoittautuvat kirjaston yhteyshenkilölle. Turussa luokkien Kulttuuripolku-vierailut ovat vakiintuneita ja opettajat löytävät niihin kerran lukukaudessa lähetettävän tiedotteen perusteella. Jos toimintatapa on uusi, se vaatii enemmän suunnittelua ja viestintää koulun/koulujen kanssa.
On hyvä tiedottaa muita osastoja QR-koodijulisteista, jotta ne saavat olla paikallaan.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Terhi Hannula / Mari Eronen / Emma Vartiainen, etunimi.sukunimi@turku.fi