Tapahtuma- ja ideapankki

Mediamatka

Kuvaus ja tavoite

Alakoululuokan kirjastovierailulla opitaan tiedonhakua, kirjastonkäyttöä ja mediankäyttöä tekemällä tehtäviä kirjastossa. Mediamatkassa oppilaat oppivat etsimään kirjan tai levyn verkkokirjastosta sekä hyllystä ja lisäksi mediaan liittyviä asioita, kuten ikärajojen perusteita, kuvan tunnelman tulkitsemista, tiedon luotettavuuden arviointia ja netin käytön ongelmakohtia.

Mediamatka on Turun koulujen opetussuunnitelmaan kuuluvan Kulttuuripolku-ohjelman ohjattu kirjastovierailu 4.-luokkalaisille, nimeltä Tietopolku. Lisäksi neloset käyvät kirjavinkkauksessa. Mediamatka perustuu aiempaan tiedonhaun opetuksen ohjelmaan nimeltä Matkataanko kuuhun, jossa oppilaat hakivat kirjastosta kirjoja ja levyjä, ja etsivät vastauksia niiden sisällöstä esitettyihin kysymyksiin sisällysluetteloita, hakemistoja tai sivunumerointia apunaan käyttäen. Mediamatkassa kuumatkan tiedonhakutehtävien lukumäärää on vähennetty ja niihin on lisätty mediakasvatuksen sisältöjä.

Kategoriat
mediakasvatus
pelit
tabletit
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjallisuus
elokuvat
opastus
työpajat
Kohderyhmä
lapset
nuoret
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
ilmainen
Suositeltava ajankohta
Koulupäivän aikana, kesto 1,5 h. Aloitus miel. aamulla ennen kirjaston avaamista
Toimijat ja yhteistyötahot
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
- Tehtäväpaperit ja kynät
- Tablet-laitteet jokaiselle 2–3 hengen oppilasryhmälle (6–10 kpl)
- UploadCam-sovellus kuvien ja videoiden tallentamiseksi pilveen (tai vaihtoehtoisesti esim. Google Drive tai Dropbox, johon kuvat siirretään tapahtuman jälkeen)
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Turun Mediamatkan tehtäväpaperit ja henkilökunnalle tarkoitettu runko löytyvät sivulta https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/materiaalipankki/ alalaidan kohdasta Lasten ja nuorten ryhmä.

Tapahtuman vaiheet:

1. Kutsutaan luokat Mediamatkalle.

2. Otetaan opettajien ilmoittautumiset vastaan ja varmistetaan jokaiselle kerralle mieluiten 2 vetäjää.

3. Kun luokka tulee Mediamatkalle, keskustellaan aluksi mediasta, esimerkiksi sellaisista aiheista, kuin mitä media on, millaista mediaa kirjastossa on ja mitä kivaa netissä voi tehdä. Kerrotaan myös lyhyesti millaisia tehtäviä on luvassa.

4. Ohjeistetaan, mitä kirjastosta löytyy mistäkin hyllystä, ja miten aineistot on kirjastossa järjestetty, sekä tabletin käyttäminen kuvien ottamiseen. Kerrotaan, että kuvatut kuvat ja videot katsotaan myöhemmin omassa luokassa opettajan johdolla.

5. Pyydetään opettaja jakamaan luokka mx. 3 hengen ryhmiin, jaetaan ryhmille tehtäväpaperit

6. Ryhmät tekevät tehtäviä ja vetäjät kiertävät auttamassa. Oppilaat palauttavat löytämänsä aineiston tiettyyn paikkaan, ei hyllyyn. Tehtävät voivat sisältää esim.:

- Etsitään verkkokirjastosta ja hyllystä lasten kertomuskirja. Tutkitaan kirjan kansikuvaa ja mietitään, millainen tunnelma siinä on ja mistä se syntyy. Otetaan kuva, jossa on samanlainen tunnelma.

- Etsitään lasten tai nuorten konsolipeli tai dvd. Etsitään levykotelosta ikärajamerkinnät ja mietitään Tietoa ikärajoista -esitteen ja merkintöjen perusteella, miksi ikäraja on sellainen kuin on.

- Etsitään verkkokirjastosta ja hyllystä kaksi lasten tietokirjaa. Etsitään sisällysluetteloa käyttäen kirjoista tietyt aukeamat ja verrataan niiden tietoja toisiinsa. Tässä tehtävässä ei ole kyse oikean vastauksen löytämisestä, sillä kaikkiin tehtäviin niitä ei edes ole. Tärkeintä on, että lapset pohtivat, millaisista asioista he voivat päätellä, onko tieto luotettavaa.

- Mietitään netin käytön ongelmia tai vaaroja ja kuvataan videobloggaus aiheesta ”Älä tee tätä netissä”.

7. Kokoonnutaan lopuksi pohtimaan tehtäviä yhdessä ja keskustellaan mm. siitä, mitä opittiin verkkokirjastosta, kirjojen etsimisestä ja ikärajoista, miten tiedon luotettavuutta voi arvioida ja mitä oppilaiden mielestä netissä ei kannata tehdä.

8. Tarkistetaan, ovatko kaikki kuvat ja videot latautuneet UploadCam-sovelluksesta oikeaan kansioon, tai vaihtoehtoisesti siirretään ne tabletin kuva-albumista pilvipalveluun luokan omaan kansioon.

9. Lähetetään opettajalle linkki luokan ottamiin kuviin ja videoihin, sekä palautekyselyyn netissä.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
- Ennen lukukauden alkua sovitaan aikataulu.
- Lukuvuoden alussa tiedotetaan kouluja.
- Jos Mediamatkan aineisto ei ole lainassa koko lukuvuoden, se on varattava viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.
- Tablet-tietokoneet ladataan, tehtäväpaperit tulostetaan sekä mahdollisesti muista yksiköistä tulleet aineistot siirtolainataan viim. edellisenä päivänä (jotta ne näkyvät verkkokirjastossa hyllyssä olevina).
- Samana aamuna tehtäviä varten etsittävät kirjat ja levyt palautetaan ja viedään hyllyihin, laitetaan valmiiksi tabletit, tehtäväpaperit ja muut materiaalit.
Tiedotus
Opettajat ilmoittautuvat kirjaston tarjoamiin Mediamatka-aikoihin. Turussa luokkien Kulttuuripolku-vierailut ovat vakiintuneita ja opettajat löytävät niihin hyvin kerran lukukaudessa lähetettävän tiedotteen perusteella. Jos toimintatapa on uusi, se vaatii enemmän suunnittelua ja viestintää koulun/koulujen kanssa.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Terhi Hannula / Pauliina Salmi, etunimi.sukunimi@turku.fi