Tapahtuma- ja ideapankki

Kirjavinkkisarjakuvat

Kuvaus ja tavoite

Tehdään iPadeilla valokuvasarjakuvat aiemmin luetuista kirjoista. Lopuksi sarjakuvat siirretään opettajan koneelle, jotta ne voidaan yhdessä katsoa esimerkiksi videotykiltä tai julkaista luokan blogissa. Menetelmässä yhdistyy lukemaan innostaminen ja mediakasvatus. Sarjakuvaa tehdessään oppilaat kehittävät multimodaalista lukutaitoaan eli sellaisen tekstin lukemista ja tuottamista, jossa sekoittuu erilaisia mediamuotoja kuten kuvaa, tekstiä ja ääntä. 

Oppimistavoitteet: Sarjakuvalukutaito, tekijänoikeudet, lukemaan innostaminen

Työpajaa on toteutettu 3-5 luokkalaisten kanssa, ja se on sovellettavissa 7-luokkalaisille. 

Kategoriat
mediakasvatus
tabletit
kirjallisuus
sarjakuvat
Kohderyhmä
lapset
nuoret
Tapahtuman kesto
puoli päivää
Tapahtuman hinta
ilmainen
Suositeltava ajankohta
koulupäivän aikana
Toimijat ja yhteistyötahot
Yhteistyössä koululuokan kanssa.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
iPadit 6–15 kpl (2–3 oppilaan ryhmät) + Strip Designer -sovellus
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Tehdään iPadeilla valokuvasarjakuvat aiemmin luetuista kirjoista. Lopuksi sarjakuvat siirretään opettajan koneelle, jotta ne voidaan yhdessä katsoa esimerkiksi videotykiltä tai julkaista luokan blogissa. 

 

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Lukemaan innostavan vaikutuksen varmistamiseksi luokan kanssa on hyvissä ajoin sovittava työpajoissa käsiteltävien kirjojen lukemisesta.
Muuta huomioitavaa
Sarjakuvat valmistuvat hiukan nopeammin kuin kirjavinkkivideot, sillä editointi on vähemmän työlästä. Kannattaa kuitenkin varata aikaa sarjakuvien toteutuksen ja yhdessä katsomisen väliin – videotykillä katsottavaksi siirtäminen vie aikaa varsinkin, jos jokainen oppilas tekee oman sarjakuvan.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Terhi Hannula terhi.hannula@turku.fi
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Tablettitietokoneiden lataus.