Tapahtumaresepti

Kirjavinkki-videotyöpaja

Kuvaus ja tavoite

Kirjavinkki-videotyöpaja on toiminnallisen mediakasvatuksen menetelmä ja toteutettavissa kirjaston jatkuvana toimintana. Oppilaat oppivat mediatuotantoa ja videolukutaitoa, ja samalla innostetaan lukemaan. Työpaja toimii vertaisvinkkauksen kautta myös lukemaan innostamisen menetelmänä. 

Oppimistavoitteet: Mediatuotanto, videolukutaito ja tekijänoikeudet

Kategoriat
mediakasvatus
tabletit
kirjallisuus
Kohderyhmä
lapset
Tapahtuman kesto
puoli päivää
Tapahtuman hinta
ilmainen
Suositeltava ajankohta
koulupäivän aikana
Toimijat ja yhteistyötahot
Koulun kanssa yhteistyössä.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
iPadit 6–15 kpl (2–3 oppilaan ryhmät) + iMovie-sovellus
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Työpajassa on hyvä kiinnittää riittävästi huomiota tekijänoikeuksiin ja tuoda oppilaille esiin, miksi esimerkiksi pelkästään kirjan kuvitukseen perustuva kirjavinkkivideo ei ole tekijänoikeuksien mukainen. Jos oppilaat kuvaavat toisiaan videossa, tarvitaan huoltajien lupa, jos videoita ladataan esim. youtubeen katsottavaksi. Kirjallisten lupien kerääminen on hyvä hoitaa opettajan kautta hyvissä ajoin ennen työpajaa.
Miten tapahtuma toteutetaan

Oppilaat tekevät 2-3 oppilaan ryhminä kirjavinkkivideot iPadejä käyttäen aiemmin lukemistaan kirjoista. Kirjavinkkivideoiden aiheena voivat olla esimerkiksi kirjan jännittävät kohtaukset tai henkilöhahmot. Käsikirjoitukset voi muokata myös haastattelumuotoon, jolloin kirjasta kertominen videomuodossa on luontevaa. Tuokion lopuksi videot voidaan ladata esim. Youtubeen, josta ne voidaan yhdessä katsoa ja niistä voidaan keskustella. 

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Lukemiseen innostava vaikutus on parempi jos luokan kanssa on hyvissä ajoin sovittu kirjojen lukemisesta videota varten, ja jokaisen ryhmän jäsenet todella ovat ehtineet lukea kirjan.
Tapahtuman toteuttanut kirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Terhi Hannula terhi.hannula@turku.fi
Tapahtumapäivänä huomioitavaa
Tablettitietokoneiden lataus.