Tapahtumaresepti

Digitalkkari

Kuvaus ja tavoite

Digitalkkari auttaa ja opastaa asiakkaita kirjastossa erityisesti tietoteknisissä asioissa. Digitalkkari auttaa kirjastossa asioimisessa esimerkiksi tulostamisessa, skannaamisessa ja kopioimisessa. Digitalkkari opastaa myös omien mobiililaitteiden, kirjaston e-aineistojen ja erilaisten mobiililaitteiden peruskäytössä.

Digitalkkari on siis digiasioiden Handy man! Digitalkkarille voi joko varata ajan, tulla vastaanotolle päivystysaikana tai napata hihasta kirjaston tilassa. Digitalkkari tekee myös muuta kirjastotyötä.

Digitalkkarit ovat palkattomia datanomiopiskelijoita, jotka saavat kirjastotyöllään suoritettua opintoihin liittyvän työssäoppimisjakson. 

Kategoriat
ekirjat
tabletit
muu tietotekniikka
opastus
Kohderyhmä
kaikki asiakkaat
Tapahtuman kesto
jokin muu
Tapahtuman hinta
ilmainen
Suositeltava ajankohta
Opiskelijoiden harjoittelujaksot; syksy ja kevät
Toimijat ja yhteistyötahot
Suomen liikemiesten kauppaopisto
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Yhteistyösopimus oppilaitoksen kanssa.
Opiskelijakohtainen sopimus työssäoppimisesta.
Miten tapahtuma toteutetaan

Sovitaan oppilaitoksen kanssa datanomiharjoittelijoiden tehtäväkuvasta ja laaditaan yhteistyösopimus. Kirjasto laatii opiskelijoille työpaikkailmoituksen, jonka oppilaitos lisää omiin kanaviinsa ja järjestelmiinsä. Opiskelijat hakevat paikkaa ja heidät haastatellaan, jos mukana on useampia kirjastoja haastattelija valitsee kuhunkin kirjastoon sopivat opiskelijat ja sopimus laaditaan. Harjoittelu on palkatonta, joten työsopimusta ei tehdä, koulun sopimuspohja riittää. Samalla sovitaan työajoista, loma-ajoista ja muista käytännön asioista.

Kun digitalkkari tulee kirjastoon, hänet perehdytetään kuten muutkin harjoittelijat kirjaston perustoimintaan ja mikäli digitalkkareita on useita ja heidän rekrytointinsa on keskitettyä, esimerkiksi kirjaston e-aineistoista voi järjestää yhteisen perehdytystilaisuuden.

Perehdytyksen jälkeen digitalkkari pääsee hommiin ja kirjasto voi itse päättää mainostaako asiakkaille digitalkkarin palvelua ajanvarauksella saatavaksi, tiettyinä päivystysaikoina saatavaksi vaiko esim. Tule ja kysy kirjastosta harjoittelun ajanjaksolla.

Harjoittelu sisältää myös näyttöjä, joista sovitaan ohjaavan opettajan kanssa erikseen, kirjastosta tulee myös nimetä yhteyshenkilö, joka arvioi näyttötehtävien onnistumisen. Suurta ponnistusta tai lomakkeiden täyttöä kirjastolta ei vaadita opiskelijan arvioimiseen.

Kun yhden digitalkkarin harjoittelu päättyy, voi ottaa toisen. Harjoitteluajat vaihtelevat opintojen vaiheesta riippuen, pitemmällä olevat tekevät koko syksyn, ensimmäisen vuoden opiskelijat alku ja loppusyksyjä ja keväällä on harjoitteluja samalla tavalla. On siis mahdollista saada Digitalkkari palvelu koko lukuvuodeksi, mutta henkilö vaihtuu välillä. 

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Yhteystyösopimuksen laadintaan ja toiminnan aloittamiseen kannattaa varata useita kuukausia. Toiminnan alettua haastattelut ja rekrytointi n. 1kk etukäteen ja perehdytykseen 1 viikko.
Tiedotus
Asiakkaille kannattaa tiedottaa palvelusta muun opastustoiminnan tiedotuksen kanssa ja omana tiedotteenaan kirjaston verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja kirjastotilassa.
Tapahtuman toteuttanut kirjasto
Helsingin kaupunginkirjasto, useita toimipisteitä.
Yhteystiedot
Toiminnan koordinaattori Lea Kuusirati 0503214138