Tapahtuma- ja ideapankki

Kalevalaa kaikille

Kuvaus ja tavoite

Luetaan ja kuunnellaan Kalevalaa yhdessä. Kuulijat osallistuvat halutessaan lukemiseen. Luetaan vuorotellen sekä "normi"Kalevalaa, Savon kielistä Kalevalaa ja Kalevalaa yleiskielelle käännettynä. Samalla tulee keskusteltua kielen rikkaudesta, naisen ja miehen asemasta tai vain vietettyä yhdessä aikaa. 

Kategoriat
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
kirjallisuus
Kohderyhmä
kaikki asiakkaat
kirjaston henkilökunta
Tapahtuman kesto
säännöllisesti kokoontuva kerho tms.
Tapahtuman hinta
ilmainen
Suositeltava ajankohta
Ryhmälle sopiva aika
Toimijat ja yhteistyötahot
Jokin yhdistys, josta ainakin sitoudutaan lukemaan tekstejä.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Kalevalaa eri versioissa. Lyhennelmä Kalevalan sisällöstä (lähteenä P.Rajalan selkoKalevala)
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Tekijänoikeus: luvat Savon ja yleiskielelle kääntäjiltä.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Piirissä luetaan ja keskustellaan. Yleisö voi osallistua lukemiseen. Samalla voi kuulijat tehdä käsitöitä halutessaan.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Mainostaminen vähintään viikkoa ennen tapahtumaa. Jatkuva mainostus.
Tiedotus
Tilaisuus kannattaa avata joka kerta hieman kertaamalla jo luettua. Uusille kuulijoille kerrotaan lukumahdollisuudesta.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Kemijärven kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Marja-Leena Vaarala, p. 0400 157716
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Ääntä kyllä tulee, sen vuoksi esim. äänieritysseinät ympärille, jos löytyy. Samoin ulkopuolinen kirjaston ääni voi häiritä.