Tapahtuma- ja ideapankki

Ekaluokkalaisten ilta

Kuvaus ja tavoite

Ekaluokkalaisten oma ilta, jonne kutsutaan kaikki alueen koulujen ekaluokkalaiset. Tavoitteena on, että jokaisella kaupungin ekaluokkalaisella olisi oma kirjastokortti. 

Tapahtumassa on monenlaista matalan kynnyksen ohjelmaa. Meillä on esimerkiksi ollut kirjastosuunnistusta, tietokilpailuja, piirustustehtäviä sekä pientä tarjoilua. Lisäksi olemme pyytäneet alueemme lukukoiria rapsuteltaviksi sekä tietenkin esittelemään omaa toimintaansa.

Ekaluokkalaisten mukana kirjastoon saapuu yleensä koko perhe ja samalla saadaan helposti esiteltyä kirjaston eri palvelumahdollisuuksia myös harvemmin käyville asiakkaillamme.

Kategoriat
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
Kohderyhmä
lapset
Tapahtuman kesto
puoli päivää
Tapahtuman hinta
ilmainen
Lisätietoa hinnasta
Mahdollinen mehutarjoilu tietenkin hankittava
Suositeltava ajankohta
Koulujen alku elokuussa
Toimijat ja yhteistyötahot
Opettajien kautta olemme saaneet tiedon jokaisen ekaluokkalaisen kotiin.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Askartelumateriaaleja oman innostuksen mukaan.
Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Kerran suunniteltu on lähes valmiiksi tehty muinakin vuosina, sillä kohderyhmä vaihtuu joka vuosi. Hyvän pohjan päälle on hyvä rakentaa.
Elokuu on oivallista aikaa järjestää tapahtuma, sillä koulutien alku on sitä jännittävintä aikaa sekä itse ekaluokkalaisille mutta myös heidän vanhemmilleen. Koulutien alkuun kaivataan myös verkostoitumista muiden vanhempien kanssa ja kirjasto on neutraali tapaamisympäristö.
Tiedotus
Jos koulu on jo alkanut, tiedotus kannattaa hoitaa opettajien kautta.
Kirjaston omat tiedotuskanavat tavoittavat myös hyvin perheitä. Lisäksi kannattaa markkinoida myös esimerkiksi alueen lapsiperheille suunnatuissa tapahtumainfoissa mm. Facebookissa.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Seinäjoen kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Outi Kytöniemi outi.kytoniemi@seinajoki.fi
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman paljon koulunsa aloittavia lapsia ja heidän perheitään, joten väkeä on toivottavasti enemmän kuin normaalisti.