Tapahtuma- ja ideapankki

Runoaarteenmetsästystä kirjastossa

Kuvaus ja tavoite

Runoaarteenmetsästys on seikkailutaidekasvatuksen menetelmiä käyttävä työpajakonsepti, jossa houkutellaan 1–3. luokkalaisia lapsia toiminnallisin menetelmin runojen lukemisen ja tulkinnan äärelle. Työpajaa voi soveltaa myös S2-ryhmille sekä kielelliseen hahmottamiseen erityistä tukea tarvitseville. Työpajojen tavoitteena on tutustua runoihin tekstilajina ja tutustua kirjastotilaan toiminnallisesti.

Runoaarteenmetsästystä kirjastossa -työpajoja pilotoitiin lukuvuonna 2019-2020 kuudessa eri Helsingin kirjastossa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjasto ja Seikkailutaidekoulu.

Kategoriat
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
työpajat
Kohderyhmä
lapset
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
ilmainen
Suositeltava ajankohta
Koulujen lukuvuoden aikana
Toimijat ja yhteistyötahot
Kouluryhmät
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Yhteen pajaan tarvitaan 2 kpl runopalapelejä sekä runoaarrekartta (kirjaston pohjapiirros, johon aarteiden eli palapelien paikat on merkitty rasteilla). Jokaiseen palapeliin on kirjoitettu/piirretty yksi runo kuvituksen kera. Palapelit voi valmistaa esimerkiksi paksusta pahvista tai vanerista. Lisätietoja löytyy materiaalipaketista osoitteessa www.helmet.fi/runoaarteenmetsastys

Halutessaan luokalle voi koota mukaan lainattavaksi myös runokirjakassin.
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Hankkeessa käytettyihin runoihin on kysytty luvat runoilijoilta. Näitä runoja saa siis vapaasti käyttää runoaarteenmetsästyspajoissa. Halutessaan kirjastot voivat hyödyntää myös muita runoja, mutta tällöin on syytä pyytää runoilijoilta luvat.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Pajan kulku:

Luokka saapuu kirjastoon. Kokoonnutaan johonkin sopivaan tilaan ja jutellaan hieman kirjoista ja kirjastosta. Mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä? Voisiko kirjastossa myös seikkailla? Ennen seikkailulle lähtöä kerrataan vielä yhdessä kirjaston säännöt.

Seikkailuvaihe: etsitään yhdessä kirjastoon piilotetut palapelin palat aarrekartan avulla.

Kokoonnutaan takaisin yhteen, kootaan runopalapelit ja keskustellaan/tulkitaan runoja yhdessä.

Tulkinnan jälkeen oppilaat pääsevät vielä luomaan pienryhmissä omat runot valmiiden sanalappujen avulla. Lopuksi runot luetaan ääneen.

Työpajan jälkeen luokka voi halutessaan jäädä kirjastoon lukemaan tai lainaamaan kirjoja. Luokalle voi antaa mukaan myös valmiiksi kootun runokirjakassin.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet pajojen vetämiseen löytyvät osoitteesta www.helmet.fi/runoaarteenmetsastys

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Koululuokat voi kutsua pajoihin esimerkiksi muutamaa viikkoa ennen pajaa.

Pajoissa hyödynnettäviin runoihin kannattaa tutustua etukäteen ja miettiä, mitä asioita käy läpi runojen tulkintaosiossa.

Luovaa runonkirjoitustehtävää varten tarvittavat sanalaput voi tulostaa valmiiksi vaikkapa pajaa edeltävänä päivänä. Runopalapelin palat piilotetaan kirjastoon hetki ennen pajojen alkamista. Jos luokalle haluaa antaa mukaan runokassin, kannattaa runokirjat varata hyvissä ajoin.

Tiedotus
Kirjasto kutsuu koululuokat pajoihin parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Helsingin kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Keskustakirjasto Oodi, oodi.lapsetjanuoret@hel.fi
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Toiminnallisesta työpajasta syntyy jonkin verran melua kirjastotilaan. Runopalapelin palat kannattaa piilottaa sellaisiin paikkoihin, että ne eivät hämmennä liikaa kirjaston muita asiakkaita. Olisi ihanteellista, jos runojen kokoamis- ja tulkintavaiheen voi tehdä jossain erillisessä, rauhallisessa tilassa.