Tapahtuma- ja ideapankki

Kaksikielinen satutunti

Kuvaus ja tavoite

Kaksikielinen satutunti on satutunti, jolla sama teos luetaan suomeksi/ruotsiksi sekä jollain vieraalla kielellä. Kaksikieliset satutunnit ovat keino tuoda esiin kirjaston palveluita sen monikielisille asiakkaille, nostaa esille monikielistä aineistoa ja tavoittaa monikielisiä perheitä. Ne edistävät lukutaidon kehittymistä, kiinnostusta lukemiseen ja positiivista asennetta oppimiseen. Niiden avulla lapset voidaan myös tutustuttaa uusiin kieliin.

Kategoriat
kansainvälisyys
kirjallisuus
sadut
teatteri / performanssit
Kohderyhmä
lapset
maahanmuuttajat
Tapahtuman kesto
0-2h
Suositeltava ajankohta
Aamupäivä
Toimijat ja yhteistyötahot
Kirjasto, varhaiskasvatus ja esiopetus, yhdistykset ja järjestöt, vapaaehtoiset
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Satutunnin aikana luettava kirja suomeksi/ruotsiksi ja jollain vieraalla kielellä.
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Luettavia teoksia varten on pyydettävä lupa teosten tekijöiltä.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Kaksikielisen satutunnin toteuttamisen löytyy ohjeita opaskirjasta.

Vinkkejä sopivien teosten löytämiseen löytyy täältä kuvakirjat ja täältä satukirjat.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin, jotta pidettävää satutuntia ehditään harjoitella ja tapahtumasta ehditään tiedottamaan kohderyhmää.
Tiedotus
Kaksikielisistä satutunneista kannattaa tiedottaa varhaiskasvatuksen toimijoita, paikallisia yhdistyksiä sekä kirjastonkäyttäjiä. Varhaiskasvatuksen kautta tavoitetaan päiväkotiryhmät, esikouluryhmät ja perheet ja maahanmuuttajaperheitä voidaan tavoittaa myös paikallisten toimijoiden kautta. Kaksikielistä satutunneista kannattaa tiedottaa myös kirjastonkäyttäjiä sekä kirjaston potentiaalisia käyttäjiä.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Monikielinen kirjasto
Yhteystiedot
monikielinenkirjasto@hel.fi
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Satutunti kannattaa järjestää häiriöttömässä tilassa.