Tapahtuma- ja ideapankki

Musiikin genrevinkkaus

Kuvaus ja tavoite

Lahden kaupunginkirjastossa aloitettiin kokeilumielessä musiikin genrevinkkaukset keväällä 2017. Tavoitteena oli kehittää musiikin sisältöjen avaamisen keinoja, sillä geneerinen musiikkivinkkaus nimenä ei kerro asiakkaalle paljoakaan tapahtuman sisällöstä.

Vinkkauksessa päätettiin keskittyä aina tiettyyn genreen, jolloin tapahtuman brändääminen ja markkinointi helpottuu, sekä sisällön suunnittelu saa suhteellisen selkeät raamit. Tavoitteena oli tutustuttaa vinkkaukseen osallistuja aiheena olevaan genreen musiikkiesimerkein, kertomalla genren historiasta, synnystä ja kehityksestä, sekä avaamalla miksi juuri nämä kappaleet/teokset on valittu kyseiseen vinkkaukseen.

Vinkkauksen kesto on noin tunnin verran. Soitettavaa musiikkia tähän mahtuu n. 30-40 minuuttia, riippuen siitä kuinka paljon aikoo kappaleiden taustoja kertoa.

Tapahtuman tavoitteena oli luoda vinkkaus aikuisille, ja luentotyylisenä se varmasti heille parhaiten sopiikin. Lapsille ja nuorille voisi toimia hieman toiminnallisempi versio vinkkauksesta.

Vinkkaus on toteutettu pääosin kirjaston henkilökunnan voimin, mutta vinkkaajina on ollut toisinaan myös kyseisen genren muusikoita, jotka tuovat vinkkaukseen mukaan myös oman kokemuksensa ja asiantuntemuksensa.

Kokeilu onnistui hyvin, ja musiikin genrevinkkaukset ovat muodostuneet Lahden kaupunginkirjastossa jatkuvaksi tapahtumasarjaksi.

Kategoriat
musiikki
luennot
Kohderyhmä
kaikki asiakkaat
aikuiset
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
ilmainen
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
- Tietokone tai muu äänentoistolaite, jolta musiikki soitetaan.
- Äänentoisto, mitä laadukkaampi, sitä parempi.
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Musiikin julkiseen esittämiseen täytyy olla lupa Teostolta. Usein kunnilla on valmiiksi olemassa sopimus, jonka piiriin kirjaston järjestämät musiikkitapahtumat myös kuuluvat.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Hyvä ennakkovalmistautuminen on äärimmäisen tärkeää. Aiheesta ei tarvitse tietää kaikkea, mutta esiteltävään musiikkiin ja sen taustoihin kannattaa tutustua hyvin. Kannattaa aloittaa matalalla kynnyksellä ja valita esiteltäväksi genreksi itselle läheinen musiikkityyli, josta tietää jo valmiiksi paljon.

Tapahtumaa varten laaditaan soittolista, joka toimii vinkkauksen runkona. Kappaleiden välissä kerrotaan seuraavaksi soitettavan kappaleen taustatietoja, ja miksi se on valittu soitettavaksi.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Aiheet kannattaa päättää hyvissä ajoin, esimerkiksi syksyn vinkkausten genret kesällä, ja kevään vinkkaukset ennen joulua. Aiheisiin tutustuminen kannattaa myös aloittaa varhain (noin kuukautta ennen vinkkausta), ettei valitse soitettavaksi vain tunnetuimpia ja itsestään selvimpiä kappaleita tai teoksia.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Lahden kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Janne Seppänen / janne.seppanen(at)lahti.fi