Tapahtuma- ja ideapankki

Lego-klubi

Kuvaus ja tavoite

Lego-klubissa rakennetaan legoista yhdessä annetun aiheen mukaisia rakennelmia luoden uusia tarinoita. Valmiista töistä kootaan näyttely lasten alueella oleviin vitriineihin. Rakentajien keksimät tarinat kirjoitetaan ylös ja asetetaan esille rakennelmien kanssa. Kokoamistuokioon liittyy sosiaalinen ulottuvuus, joka kehittää sosiaalisten tilanteiden lukutaitoa ja kykyä keskustella erilaisten ihmisten kanssa. Nämä ovat keskeisesti monilukutaitoon liittyviä teemoja. Monilukutaito ei lisäksi ole pelkästään vastaanottavaa lukemista, vaan sen piirissä lisätään ja korostetaan osallistumisen, vaikuttamisen ja tekemisen mahdollisuuksia, joihin myös lego-klubi kannustaa.

Meillä lego-klubeja on järjestetty kerran kuussa ja jokainen kerta on tunnin mittainen.

Kategoriat
sadut
käsityöt / käsillä tekeminen
Kohderyhmä
lapset
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
ilmainen
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Legoja, alustoja, kyniä ja paperia.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Tuokio aloitetaan lukemalla jokin lyhyt tarina. Sen jälkeen lapsille annetaan legot ja he saavat alkaa rakentamaan luettuun tarinaan liittyvää rakennelmaa. Kun rakennelma on valmis, lapsi (tai vanhempi) kirjoittaa paperille tarinaa rakennelmasta, mikä se on, mitä siinä tapahtuu jne. Valmiit legorakennelmat paperilappuineen viedään näyttelyvitriineihin esille.

Legoja on hyvä jakaa useampaan laatikkoon, jokaiseen pöytään omansa. Legojen määrästä riippuen saattaa olla järkevää rajata osallistujamäärää, jotteivat legot lopu kesken.

Parituntisessa versiossa lapset saavat itse ensin keksiä tarinan (esim. tarinanoppien avustuksella, saduttamalla), ja tarinan luomisen jälkeen tarina kuvitetaan legorakennelmin.

Kuvauksen laatinut kirjasto
Lahden pääkirjasto
Yhteystiedot
Lasten ja nuorten palvelut / lastenosasto.kirjasto@lahti.fi / 044 018 7106