Tapahtumaresepti

Lukuliike koulussa

Kuvaus ja tavoite

Lukuliike on seurausta Lukutaitofoorumin työstä lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi. Lukuliike koulussa -kampanja vie lukemisen ilon ympäri Suomen! Olemme kutsuneet tuttuja julkisuuden henkilöitä ja tähtikirjailijoita mukaan innostamaan lapsia takaisin lukemisen pariin. 

Lukuvuoden aikana kouluissa käynnistetään Lukuliike koulussa –tähtikirjailijoiden kirjojen lukeminen, ammattilaisten laatimien lukuhaasteiden ja tehtävien tekeminen sekä tartutaan lukemiseen ja kirjoihin monipuolisesti koko lukuvuoden ajan.

Kannustamme kirjastoja lähtemään mukaan Lukuliikkeeseen ja huomioimaan Lukuliike koulussa -kampanjan kirjaston toiminnassa. Voisiko lähikoulun oppilaat kutsua valitsemaan suosikkikirjansa kirjanäyttelyyn, nostaa kampanjan kirjailijoiden teoksia esiin, pitää lukupiiriä tai muuta luontevasti toimintaansa liittyvää?

Katso, saapuuko Lukuliike paikkakunnallesi

Kategoriat
kirjallisuus
Kohderyhmä
lapset
nuoret
Suositeltava ajankohta
Kevätlukukausi 2019
Toimijat ja yhteistyötahot
Lukuliikettä käynnistäviä tahoja ovat mm. Lukukeskus, Äidinkielen opettajain liitto, Suomen Sanataideopetuksen seura, Lastenkirjainstituutti, Suomen kirjastoseura, Kirjastokaista, Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla -hanke. Lukuliikettä tukevat opetustoimen ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutushankkeet Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.
Tapahtuman toteuttanut kirjasto
Lukukeskus
Yhteystiedot
elisa.gronholm@lukukeskus.fi