Tapahtuma- ja ideapankki

Unohtumaton murhamysteeri

Kuvaus ja tavoite
Naamiot

Haluaisitko kokeilla olisiko sinusta uudeksi Sherlock Holmesiksi tai Hercule Poirotiksi? Kutkutteleeko kielen päällä neiti Marplemaiset kommentit?

Kirjan talon murhamysteerissä tuomme tilaisuuteesi omintakeisen murhan tilauksesta. Murha on käsikirjoitettu ja halutessa saat mukaasi myös näyttelijöitä takaamaan tilaisuuden yllätysmomentin. Osallistujien tehtäväksi jää eläytyä, osallistua, pitää hauskaa – ja tietysti ratkaista se kuka on syyllinen.

Murhamysteeri voidaan järjestää kirjaston toiveiden mukaan halutulle osallistujamäärälle. Osallistujien suositusmäärä on 10 per sanataiteilija. Sanataiteilijoita tilataan tilaisuuteen ennakoidun osallistujamäärän mukaisesti. Osaksi murhamysteeria voidaan haluttaessa tuoda esim. pedagogisia tai asiakkaita ohjaavia elementtejä. Murhamysteeri sopii erityisesti esim. Halloween -teemaan. 

Kategoriat
mediakasvatus
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjallisuus
teatteri / performanssit
kirjoittaminen
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
juhlapyhät
Kohderyhmä
kaikki asiakkaat
nuoret
aikuiset
ikäihmiset
maahanmuuttajat
kirjaston henkilökunta
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
alle 500€
Suositeltava ajankohta
Iltaisin, viikonloppuisin
Toimijat ja yhteistyötahot
Kirjan talo - Bokens hus ry
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Kirjan talo tuo tarvittavat materiaalit mukanaan
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Sopimus Kirjan talo ry:n kanssa. Kirjan talon sanataiteilijoilla on oikeus käyttää olemassa olevia konsepteja tilaisuuden aikana.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Tapahtuma toteutetaan tilaajan toivomaan aikaan, tilaajan toiveiden mukaan. Suositeltu kesto on n. 2 tuntia. Tapahtuma on osallistava sanataidetyöpaja, johon on mahdollista liittää performanssin elementtejä, sekä eism. kirjaston käyttäjiä ohjaavaa tai pedagogista lähestymistapaa (esim. vihjeiden etsiminen kirjaston käytön kautta, jne). 

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Tilaisuuden markkinointiin tulisi varata tarpeeksi aikaa osallistujien mahdollisimman suuren määrän paikallesaamiseksi.
Tiedotus
Kirjan talo ry tukee tiedottamista tapahtumasta mm. omien somekanaviensa kautta.
Muuta huomioitavaa
-
Kuvauksen laatinut kirjasto
Runosmäen kirjasto
Yhteystiedot
Petri Tähtinen, kirjantalo@gmail.com, +358 44 552 7737
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Tilat, sanataiteilijoiden opastus henkilöstön osalta.