Tapahtumaresepti

Selkovinkkaus

Kuvaus ja tavoite

Vinkataan selkokielellä muutamia selkokirjoja ja muita sopivia teoksia maahanmuuttajille (tai muille sopiville ryhmille). Valitaan teokset ajankohdan, aiheen tai ryhmän mukaan.

Otimme yhteyttä mm. suomen kielen opettajiin ja kutsuimme ryhmiä selkovinkkauksiin. Järjestimme myös yhden kaikille kiinnostuneille avoimen vinkkaustilaisuuden.

Tavoitteena edistää selkokirjojen tuntemusta ja kirjaston käyttöä. Halusimme myös tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen kirjallisuuteen.

Kategoriat
kirjallisuus
luennot
opastus
kansainvälisyys
Kohderyhmä
maahanmuuttajat
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
ilmainen
Toimijat ja yhteistyötahot
Kansalaisopisto, Monikulttuurinen kohtaamispaikka Mosaiikki, kotouttamiskouluttajat yms. vastaavat tahot
Miten tapahtuma toteutetaan

Valitsimme kahden viikon jakson, jolle toivoimme ryhmien varaavan aikansa. Otimme yhteyttä opettajiin hyvissä ajoin ja pyysimme varaavan ajat viimeistään viikkoa ennen jakson alkua. Pyysimme opettajia kertomaan ryhmän koon ja suomen kielen tason, jotta voimme varautua paremmin.

Valitsimme sopivat teokset ja pidimme niitä itsellämme lainassa viimeiseen ryhmään asti. Yritimme etsiä sellaisia teoksia, joita on useampia kappaleita. Kaikki kirjat eivät olleet selkokirjoja, mutta ajattelimme niiden sopivan ryhmille. Esittelimme esim. Kalevalan, josta on sekä selkokappaleet että se löytyy muutenkin monella eri kielellä.

Varsinainen selkovinkkaus tapahtui ryhmätilassa, mutta useimmille ryhmille näytettiin sen jälkeen kirjaston selkokirjahyllyt, joista he saattoivat lainata aineistoa. Jaoimme myös kaikille listat vinkkaamistamme teoksista.

Vinkkaajia oli kaksi, mikä oli hyvä asia. Tarvittaessa tilaisuudet voi järjestää yksinkin. Itse vinkkaustilaisuus kesti n. tunnin. Ryhmien jäsenet esittivät kysymyksiä ja kommentteja. Saatoimme myös keskustella suomalaisesta luonnosta tai kirjoista, joita kaikki lukevat koulussa.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Pari kuukautta etukäteen varataan alustavasti sopiva tila mahdollisina ajankohtina ja otetaan yhteyttä opettajiin. Heidän pitää ehtiä sovittaa se aikatauluihinsa.
Pari viikkoa ennen jakson alkua muistutetaan vielä niitä opettajia, joista ei ole kuulunut mitään.
Esiteltävät kirjat valitaan ja varataan hyvissä ajoin.
Tiedotus
Otimme yhteyttä opettajiin sähköpostilla. Viestissä pitää myös selittää mahdollisimman selkeästi, millaisesta tilaisuudesta on kyse, sillä kaikki opettajat eivät tiedä, mitä vinkkaus on.
Sen lisäksi teimme avoimesta tilaisuudesta ilmoitukset ilmoitustauluille kirjastoihin ja lähetimme sen mm. monikulttuuriseen keskukseen ja kansalaisopistoon. Paikallislehdessä on n. viikkoa ennen pieni tiedote tilaisuudesta. Mainostimme tilaisuutta myös kirjaston internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Muuta huomioitavaa
Ryhmät ovat hyvin eritasoisia suomen kielen taidoiltaan ja samassa ryhmässäkin voi olla eritasoisia henkilöitä. Mieti eri lähestymistapoja/kirjojen esittelytapoja ryhmän tasosta riippuen.
Pari ryhmää halusi vinkkauksen perään koko kirjaston opastuksen. Siitä kannattaa kysyä opettajalta etukäteen, koska siihen pitää varata aikaa.
Otimme yhteyttä myös paikalliseen työkeskukseen ja kysyimme heidän kiinnostustaan tulla selkovinkkaukseen, mutta tällä kertaa siellä ei innostuttu asiasta.
Tapahtuman toteuttanut kirjasto
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
kirjasto@hyvinkaa.fi