Keskuskirjastokokous 28.1.2010

Paikka: Helsingin kaupunginkirjasto, Pasila, Auditorio (2. kerros)
Aika: 28.1.2010
Osoite: Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9 (kartta)
Läsnä: n. 60 henkilöä eri kirjastosektoreilta

Ohjelma

HUOM! 
Tilaisuuden esitelmät löytyvät verkko-osoitteesta:

Mervi Heikkilän ja Maija Berndtsonin esitelmävideot Kirjastokanavalla:

10.00 - 10.20 Aamukahvit

10.20 - 10.30 Tilaisuuden avaus ja ilmoitusasiat

Maija Berndtson, Helsingin kaupunginkirjaston - Yleisten kirjastojen keskuskirjaston kirjastotoimen johtaja avasi kokouksen ja toi puheenvuorossaan esille:

  • Helsingin kaupunginkirjasto täyttää 150 vuotta. Juhlia vietetään pitkin vuotta 2010 erilaisin tilaisuuksin ja juhlavuoden kunniaksi on ilmestynyt myös Mikko Laakson kirjoittama kirja: Kansanvalistajasta kansalaisen olohuoneeksi: Helsingin kaupunginkirjasto 1940-2005. Maija onnitteli myös muita kirjastoja, joilla on juhlavuosi tänä vuonna tai on ollut tai tulossa lähivuosina. Onnittelut välitettiin myös juhlivalle Suomen kirjastoseuralle.
  • Helsingin palveluverkkoselvitys, joka on herättänyt paljon keskustelua medioissa. Myöhemmin näkee, minkälaisia toimenpiteitä selvitys aiheuttaa kirjastoverkon kannalta.
  • Uudet Helsingin kaupunginkirjaston kirjastotoimen apulaisjohtajat Saara Ihamäki ja Mikko Vainio, jotka aloittavat maaliskuussa 2010.

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara kertoi Helsingin ja Turun kaupunginkirjastojen yhteisestä E-kirjahankkeesta ja samalla toivoi saavansa tiedon, missä kirjastoissa lainataan E-kirjan lukulaitteita. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen kertoi FinELibin olevan myös kiinnostunut yhteistyöstä.

Kirjastotoimen johtaja Pirkko Lindberg Oulusta kehotti kaikkia läsnäolijoita aktiivisesti vastaamaan hänen laatimaansa kyselyyn kumppanuudesta yleisissä kirjastoissa.

10.30 - 11.00 Opetusministeriön puheenvuoro

Hannu Sulin, Opetusministeriön kulttuuriasianneuvos kertoi ajankohtaisista asioista Opetusministeriön näkökulmasta. Hannu keskittyi esityksessään:

  • 1.1.2010 voimaan astuneeseen valtionosuusuudistukseen
  • Lakiin opetuksen- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010
  • Valtion talousarvioesitykseen 2010
  • Kirjastolainsäädännön uudistukseen

Hannun esityksen osoite:

11.00 - 11.20 IFLA 2012 Suomessa

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä kertoi, mitä kaikkea on edessä, kun Suomessa pidetään IFLAn vuotuinen konferenssi 2012. Valmistelut on jo aloitettu ja jo nyt voi ilmoittautua vapaaehtoistyöhön, jotta järjestelyt sujuisivat mallikaasti. Suomessa järjetettävän konferenssin teema on: Libaries now! - Inspiring, Surprising, Empowering. Konferenssille avautuvat lähiaikoina Kirjastot.fi:n toimesta omat verkkosivut osoitteessa:

Sinikan esityksen osoite:

11.20 – 11.40 Kirja-/ Kirjastokanava

Kirjastot.fi:n verkkotoimittaja Riitta Taarasti esitteli muutaman kuukauden toiminnassa olleen Kirja- ja Kirjastokanavan toimintaa ja tavoitteita. Kanava on otettu hyvin vastaan kirjastolaisten keskuudessa ja uusia ohjelmia/videoita on jatkuvasti vireillä ja tuotantoon tulossa. Kirjastokanava on valtakunnallinen kanava, jonka toimittamiseen kaikki kirjastot voivat osallistua. Yhteistyötä tehdään myös muiden kansalaismedioiden kanssa. Piakkoin Kirjastokanavalle voi lähettää yksittäisissä kirjastoissa tuotettuja videoita. Kirjastokanavaan yhdistyy myös Kirjastoradio.

Riitan esityksen osoite:

11.40 – 12.00 Yhteisluettelon tilannekatsaus

Yhteisluettelotyöryhmän puheenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma Jyväskylästä kertoi, missä mennään yhteisluettelotyöryhmän työskentelyssä. Työryhmä on pitänyt tammikuun alussa Tampereella järjestäytymiskokouksen, jossa käytiin läpi työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät. Työryhmän on tarkoitus saada selvitys aikaiseksi vuoden 2010 loppuun mennessä.

Seija esityksen osoite:

12.00 - 13.00 Lounasaika

13.00 - 13.50 Kirjastohankkeiden tilannekatsaus

Seinäjoen kaupunginkirjaston kirjastotoimen johtaja Mervi Heikkilä esitteli Aalto-keskukseen tulevan kirjastohankkeen historian ja nykytilanteen. Kirjaston on tarkoitus valmistua kesällä 2011.

Mervin esityksen osoite:

Kirjastokanavalla:

Helsingin kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson puolestaan kertoi, mikä on tilanne Keskustakirjaston kohdalla. Keskustakirjaston tavoite on olla koko Suomen kirjastolaitoksen keulakuva ja sen on tarkoitus valmistua Suomen itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017.

Maijan esityksen osoite:

Kirjastokanavalla:

13.50 - 14.10 Varastokirjaston merkitys yleisille kirjastoille

Kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Tampereelta kertoi Varastokirjaston roolista yleisten kirjastojen kokoelmatyön jatkeena. Tuulan esitys löytyy osoitteesta:

Tuulan esityksen osoite:

14.10 - 14.30 Päiväkahvit

14.30 - 15.30 KirjastoLabs esittäytyy

Matti Sarmela Kirjastot.fi:stä avasi tämän osion kertomalla Labsista yleisesti, jonka jälkeen Labsin nuoret suunnittelijat Antti Pakarinen, Jonni Tammisto ja Timo Tuominen jatkoivat esittelemällä vireillä olevia hankkeita. Labsin tarkoitus on olla yhteinen laboratorioalusta kaikille kirjastosektoreille. Yhteistyötä viritellään parhaillaan Kansalliskirjaston kanssa. Parhaimman kuvan Labs-toiminnasta saa verkkosivuilta:

15.30 - 16.00 Loppukeskustelu

Loppukeskustelu liittyi Labsissa kehitettäviin sovelluksiin. Yleisesti kirjastokentällä kaivataan ja kannatetaan kaikenlaista uutta toimintaa ja Labs nähtiin mielenkiintoisena vaihtoehtona. Kehiteltäviltä tuotteilta edellytetään helppokäyttöisyyttä ja alusta alkaen valtakunnallisia ulottuvuuksia.