Valtakunnallinen lasten ja nuorten digikokoelma: tietopaketti kirjastoammattilaisille

Kirjastojen tehtävä on tarjota sisältöjä kaikille perheille tasa-arvoisesti ja maksutta asuinpaikasta riippumatta. Tällä hetkellä lasten ja nuorten ääni- ja e-kirjojen tarjonta on vähäistä ja vaihtelee kirjastokohtaisesti. Kirjastoilla on nyt mahdollisuus tarjota kattavasti houkuttelevia sisältöjä, myös lasten ja nuorten kirjallisuutta diginä, mikä edesauttaa lasten ja nuorten lukutaidon kehittymistä.

Kesällä 2021 aukeava valtakunnallinen lasten ja nuorten digikokoelma tuo kotimaiset lasten ja nuorten ääni- ja e-kirjat kaikkien perheiden saataville – omalla kirjastokortilla vaikka kotisohvalta käsin. Kaikkien kirjastojen yhteinen kokoelma takaa, että samat kirjat ovat tarjolla kaikkialla Suomessa.

Uusi, perheiden oma kokoelma tekee lasten ja nuorten digisisältöihin pääsystä helppoa. Lapset ja nuoret voivat lukea tai kuunnella sisältöjä samoilla tutuilla laitteilla, joita he jo muutenkin käyttävät. Valtakunnallinen digikokoelma tarjoaa myös kouluille paremmat mahdollisuudet toteuttaa opetussuunnitelmaa, kun kokonaiset koululuokat voivat yhtä aikaa lainata saman teoksen.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Mitä digikokoelma sisältää?

Kokoelma sisältää laadukkaan lasten ja nuorten suomen- ja ruotsinkielisen e- ja äänikirjallisuuden mukaan lukien tietokirjat. Kokoelma ei sisällä digilehtiä. Kokoelman sisältöjä voi hakea mm. ekirjasto.kirjastot.fi-palvelun kautta.

Kokoelma avataan niin kutsutulla peruskokoelmalla, joka muodostuu 95 lasten ja nuorten suomen ja ruotsinkielisestä e- ja äänikirjanimekkeestä. Suomenkielisiin nimekkeisiin on 50 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi ja ruotsinkielisiin 10 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi. 

Kokoelma on päivittyvä, ja siihen hankitaan uutta kirjallisuutta tarjonnan mukaan. Lisenssejä lisätään kysynnän mukaan.
Kokoelmaan tulevat kirjat valitsee valtakunnallinen valintatyöryhmä, jota organisoi Seinäjoen kirjasto. Hankinta tehdään keskitetysti Yleisten kirjastojen konsortion toimesta.

Milloin digikokoelma aukeaa asiakkaille?

9. heinäkuuta vuonna 2021.

Millä alustalla kokoelma toimii?

Palveluntarjoaja on kilpailutettu, ja kilpailutuksen voitti Ellibs. Niissä kirjastoissa, joissa Ellibs toimii e-ja äänikirjapalveluna, lasten ja nuorten kokoelma integroidaan osaksi paikallista e- ja äänikirjakokoelmaa. Niille, joilla e- ja äänikirjapalvelun toimittajana on jokin muu palvelun tarjoaja, lasten ja nuorten kokoelma avataan erillisenä Ellibsin liittymänä.

Meidän kirjastossamme ei ole käytössä Ellibs-järjestelmää. Miten otan sen käyttöön, ja minkälaista koulutusta se vaatii?

Ellibs ottaa yhteyttä niihin kirjastoihin, joilla ei ole aktiivista yhteyttä Ellibsiin ja sopii käyttöönottoon liittyvistä teknisistä toimenpiteistä. Ellibsissä yhteyshenkilönä on Pirjo Kangas, pirjo.kangas (at) ellibs.com.

Miten kokoelma käytännössä toimii?

Riippumatta jakelutavasta (paikalliseen kokoelmaan integroitu tai erillinen liittymä) ovat kokoelman teokset valtakunnallisesti yhteisesti käytettävissä. Mikäli kaikki kokoelman lisenssit ovat käytössä, muodostuu valtakunnallinen varausjono, josta teokset vapautuvat lainaan varausjärjestyksessä.

Kokoelmaan kirjaudutaan ja nimikkeet lainataan/varataan kunkin kirjaston paikallisella kirjastokortilla.

Mistä e- ja äänikirjoja luetaan/kuunnellaan?

E- ja äänikirjat toimivat älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.

Miten e- ja äänikirjoja voi lainata?

Android-, Huawei- ja iOS-laitteisiin voi maksutta ladata sovelluskaupoista Ellibs-sovelluksen, jonka kautta aineistoihin pääsee käsiksi omalla kirjastokortilla kirjautumalla. Aineisto on selattavissa, lainattavissa, varattavissa ja ladattavissa myös Ellibsin verkkokirjastossa osoitteessa https://www.ellibslibrary.com/collection (pudotusvalikosta valitaan oman kirjaston nimi).

Kuka rahoittaa hankkeen?

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on saanut valtakunnallisen rahoituksen valtion lisätalousarviosta 4/2020.

Kuinka kauan kotimaiset ääni- ja e-kirjat ovat kaikkien saatavilla? Kuinka kauan hanke kestää?

Hanke kestää 2 vuotta eli lasten ja nuorten digikirjasto on auki 31.5.2023 saakka.

Miten kirjastoille avattu lasten ja nuorten digikokoelma vaikuttaa kirjailijan tuloon?

Hankkeen rahoituksella ostetaan keskitetysti kokoelman teoksiin lisenssit.. Näistä lisenssimaksuista osa menee kustantajille ja osa kirjailijoille heidän tekemiensä kustannussopimusten mukaisesti.

Miten uutta digikokoelmaa markkinoidaan/miten siitä viestitään?

Digikokoelmasta tiedotetaan medialle kesäkuun loppupuolella. Lisäksi koulujen alun yhteydessä on tarkoitus viestiä opettajille ja suurelle yleisölle. Suunnitelmissa on myös sosiaalisen median materiaaleja, joilla markkinoidaan valtakunnallista digikokoelmaa asiakkaille.

Lisäksi jokainen kirjasto voi itse markkinoida kokoelmaa omissa kanavissaan. Valmiista markkinointimateriaaleista ja -kampanjoista tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio, 09 310 85461, marja.hjelt@hel.fi
Pirjo Kangas, Ellibs oy, 044 0481 688, pirjo.kangas@ellibs.com 
 

Organisaatio
Yleisten kirjastojen konsortio
Yhteyshenkilö
Marja Hjelt