TEAviisari ja kulttuurin sekä kirjastojen hyvinvointivaikutukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi syksyllä 2019 ensimmäisen kulttuurin TEAviisarin (terveydenedistämisen aktiivisuus) tulokset. Niistä selviävät kuntien aktiivisuus ja toimenpiteet kulttuurin hyvinvointivaikutusten rakentamiseksi. Kulttuurin TEAviisari sisältää myös kirjastoa koskevia indikaattoreita.

Koulutuspäivässä tutustutaan kulttuurin TEAviisarin avoimen verkkopalvelun käyttöön ja tuloksiin. Lisäksi kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä tapausesimerkit kahdesta erikokoisesta kirjastosta.

Seuraa etänä: https://www.kirjastokaista.fi/live

Kaupunki
Helsinki
Sijainti
Pasilan kirjaston auditorio, Kellosilta 9
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Yhteyshenkilö
Mika Mustikkamäki
Puhelin
+358295018843
Hinta
maksuton
Materiaalit tilaisuuden jälkeen

Koulutuspäivän jälkeen esitykset julkaistaan kukin omana videonaan Kirjastokaistalla:
https://www.kirjastokaista.fi/live
https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava