Ilmoitukset ja kampanjat

E-kirjastohanke järjestää työpajan kirjailijoille

E-kirjastohanke järjestää kirjailijoille ajankohtaisen e- ja äänikirjoja käsittelevän online-työpajan tiistaina 25.4. klo 1718.30

E-kirjojen ja äänikirjojen suosio on viime vuosina kasvanut nopeasti ja kirja-ala seuraa nyt samantyyppistä kehitystä kuin esimerkiksi musiikki ja av-ala. E- ja äänikirjat on nyt saatu kirjastojen lainauskorvausten piiriin, mutta kirja-alan digitalisoituminen on tuonut myös kirjailijoiden toimeentuloon liittyviä huolia. 

Työpajan tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa rakenteilla olevasta kuntien yhteisestä e-kirjastosta ja pohtia yhdessä kirja-alan tulevaisuutta erityisesti digitalisoitumisen näkökulmasta. Työpajassa kerrotaan siitä, miten kirjaston e- ja äänikirjakokoelma jatkossa rakentuu, miten aineistoja valitaan ja ostetaan ja miten niitä kirjastossa käytetään. Lisäksi   työpajassa pohditaan uusia mahdollisuuksia syventää kirjailijoiden ja kirjastojen yhteistyötä erityisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Kirjastojen ja e-kirjastohankkeen tavoitteena ei ole kiihdyttää digitalisaatiokehitystä, vaan löytää keinoja siihen, että kaikilla säilyy taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset harjoittaa omaa tehtäväänsä, ammattiaan tai liiketoimintaansa mahdollisimman hyvin. Tähän tarvitaan yhteistyötä.

Työpajan fasilitoinnista vastaavat e-kirjastohankkeen puolesta Anna Tuomikoski ja Tommi Rissanen. Työpajaan osallistuminen on avointa kaikille Suomen kirjailijaliiton ja Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenille.

Toivomme laajaa osallistumista niin, että saamme mahdollisimman hyvän ja laajan kuvan kirjailijoiden näkemyksistä e- ja äänikirjakehitykseen sekä kirjastojen rooliin kirjailijoiden tulevaisuudessa, sanoo e-kirjastohankkeen projektiasiantuntija Anna Tuomikoski.

Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se järjestetään Teamsin välityksellä. Mukaan voi liittyä tämän Teams-linkin kautta.

E-kirjastohankkeen verkkosivut