Kirjastonhoitaja

Utajärven kunnassa julistetaan haettavaksi kirjastonhoitajan kokoaikainen virka.

Utajärven kunta on vajaan 3000 asukkaan maaseutupitäjä Oulujokivarressa noin 60 km Oulusta.

Utajärven kirjasto kuuluu Outi-kirjastoihin, jotka käyttävät Koha-kirjastojärjestelmää. Kirjaston henkilökunta on osa Vasitetiimiä, johon lisäksi kuuluu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden henkilökunta. Tiimin esimies on kulttuurisihteeri.

Kirjastonhoitaja toimii kirjaston henkilökunnan esimiehenä, hän vastaa kirjastotoiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista sekä aineiston hankinnasta, tapahtumakoordinoinnista, yhteistyötehtävistä ja muista työnantajan määräämistä tehtävistä. Lisäksi kirjastonhoitajan kuuluu osallistua asiakaspalvelutehtäviin ja kokoelmatyöhön. Kirjastonhoitaja toimii kulttuurisihteerin sijaisena.

Virkaan valittavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaitoja sekä hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.

Työ alkaa 1.3.2018 tai muuna sovittuna ajankohtana. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuustason mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydämme ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä varten.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisen työnhakupalvelumme kautta 1.2.2018 klo 23.59 mennessä.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, voit toimittaa hakemuksen postitse: Utajärven kunta, sivistystoimenjohtaja Erkki Väänänen, Laitilantie 8, 91600 Utajärvi. Kirjallisen hakemuksen on oltava perillä 1.2.2018 klo 15.00 mennessä. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Lisätiedot sivistystoimenjohtaja Erkki Väänänen p. 050-3047102 tai kulttuurisihteeri Tarja Vimpari p. 050 588 6607.

Utajärven kunta on savuton kunta.

Kaupunki
Utajärvi
Sijainti
Pohjois-Pohjanmaa
Organisaatio
Utajärven kirjasto
Yhteyshenkilö
Tarja Vimpari
Puhelin
050-5886607