Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kirjaston yhdeksi tavoitteeksi edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastoilla on ollut tähän tematiikkaan liittyviä hankkeita ja demokratiatyötä tukevat useat toimijat. Tästä osiosta löytyy materiaaleja, joista on apua aihepiirin hahmottamisessa, arkisessa työssä, tapahtumajärjestelyissä sekä demokratiatyötä koskevissa keskusteluissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla

Aluehallintovirasto: Kirjasto demokratian edistäjänä: väestökysely 2021 (pdf), Demokratiahankkeille syksyllä 2023 suunnatun kyselyn tuloksia esittelee videotallenteena: Anu Ojaranta, Demokratiahankkeidenkyselyn tulokset

European Commission: Rough Guide to Citizen Engagement in Public Libraries

Mitä tarkoitamme demokratialla, sivistyksellä ja luottamuksella?

Aluehallintoviraston kirjastotoimen järjestämässä ”Sivistystä ja demokratiaa – kirjastot demokratiaa vahvistamassa” -tilaisuudessa 24.11.2023 keskityttiin kirjastojen demokratiatyöhön. Oheisissa videoissa perustaa sivistyksen ja osallisuuden asemalle kirjastotyössä.

Yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta piti esityksen ”Tiedollinen luottamus ja kirjastot”

Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta piti esityksen ”Sivistys, kirjastot ja demokratian tulevaisuus”.

Kaikki päivän esitykset Kirjastokaistalla tallenteina.