Osaamisen kehittäminen ja digituki

Osaamisen kehittäminen digitaidoissa ja -opastuksissa

Valtion budjettiin vuodelle 2019 myönnettiin 860 000 eruron eritysmääräraha Kirjastojen digihankkeelle. Raha on käytettävissä vuoden 2020 aikana. Sen avulla kohennetaan kirjastohenkilöstön digitaitoja ja vahvistetaan AUTA-hankkeen toimintamallin toteutumista kirjastoissa. Uutinen digihankkeesta. 

Yleisten kirjastojen digihanke käynnistyi vuonna 2019 ja jatkuu koulutuksin vuonna 2020. Aulueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot (AKE:t) ja valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto (VAKE) tekevät yhteistyössä suunnitelmat kirjastohenkilökunnan digitaitojen nostamisesta sekä verkostomaisen toimintatavan vahvistamisesta digipalveluissa auttamisesta.

Yleisten kirjastojen neuvosto päätti kokouksessaan huhtikuussa 2019 suositukset kirjaston asiakaspalvelussa tarvittavista digitaidoista sekä kirjastojen antamasta digituesta. Ne toimivat koulutusten pohjana. YKN:n kokouksen laajempi asiaa koskeva käsittely löytyy pöytäkirjasta

Yleisten kirjastojen digihankkeen avulla kirjastotyön perustaitojen nostamista

Yleisten kirjastojen digihankkeen rahoitus on erillisavustus. Se mahdollistaa kirjastohenkilöstön digitaitojen kohentamiseen panostamisen vuonna 2020. Hankkeessa ei luoda kirjastoille uutta tehtävää, vaan autetaan kirjaston toimimista digimaailmassa. AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa on sekin osa perustehtävää. Kirjasto tarjoaa lähellä asiakkaita olevan tilan, jossa monet sähköistä palvelua tarjoavat tai digitaidoissa auttavat voivat palvella asiakkaita. Kirjaston kannalta tämä merkitsee verkostomaisen toimintatavan vahvistamista omassa kunnassa ja valtakunnallisesti. 

Digihankkeessa on kaksi osaa: kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittäminen ja verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen. Verkostoa voi vahvistaa omassa kunnassa yhteistoiminnalla kunnan eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoistoimijoiden parissa. Osa verkostoa ovat valtakunnalliset toimijat, joiden materiaaleja käyttämällä voi järjestää toimintaa tai tuoda digiä esiin. Digi- ja väestötietovirasto on tuottamassa vuoden 2020 aikana materiaaleja, jotka sopivat kirjastoille tiedotukseen ja markkinointiin. Myös muilla toimijoilla on hyviä, kirjastoille sopivia julkaisuja ja ohjeita. 

Lisätietoa Yleisten kirjastojen digihankkeesta voi kysyä: Päivi Litmanen-Peitsala, paivi.litmanen-peitsala@hel.fi

Mikä digituki?

Digituki on termi, joka lanseerattiin 2018 valiovarainministeriön AUTA-hankkeessa.

Digituen määritelmä

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digitukea on monenlaista. Se voi olla:  

* lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)  
* etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) 
* koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot) 

Määritelmän mukaisen digituen lisäksi monissa kirjastoissa autetaan asiakkaita erilaisissa tietotekniikkaan ja digitaalisiin tiedonlähteisiin liittyvissä asioissa. Tälle sivulle kootaan linkkejä digiopastukseen liittyviin linjauksiin ja käytännön työhön liittyviin asioihin.

Digituen palvelukuvaus PTV:tä ja Suomi.fi-palvelua varten

Digituen kuvaus on liitetty palvelutietovarannon (PTV) pohjakuvauksiin. Sitä voivat myös kirjastot käyttää omaa digituen palvelua kuvatessaan PTV-pohjaan Suomi.fi-palvelua varten. Väestörekisterikeskuksen ohjeet kuvauksen käyttöön on julkaistu Kirjastot.fi:ssä:

Digituen palvelukuvaus käytettavissä

Digi- ja väestötietoviraston digitukisivu

Digituki Suomidigi.fi:ssä

Digituen järjestäjien verkostotapaamisen tallenne tilaisuudesta 3.10.2018 Helsinkikanavalla. Laaja kattaus aiheesta. 

Digitukijoiden valtakunnallinen tapaaminen tallenne tilaisuudesta Kirjastokaistalla Tampereella 5.9.2019

Kirjastojen opastusten tueksi

Kirjastojen tämänhetkinen linjaus digituesta ja opastuksista on yleisesti, että omat digiaineistot tulee osata neuvoa jokaisen.

Makupalat.fi:ssä on koottu yhteen eri toimijoiden materiaaleja, joista on hyötyä käytännön opastustyössä. Kokoelmassa on itseopiskelumateriaalien lisäksi, linjauksia, selvityksiä ym. digituen ja neuvonnan piirissä toimivilta. Kokoelma Digiopastusta Makupalat.fi:ssä

Yle Oppiminen toimittaa Digitreenit-kokonaisuutta, jonka artikkeleista on hyötyä kirjastoissa työskenteleville ja asiakkaille. Digitreeneistä on myös rss-syöte, jonka avulla kirjastot voivat laittaa toimimaan esimerkiksi verkkosivuillaan tai intrassa. Yle perusti Facebookin myös Digitreenit-ryhmän, johon voi liittyä kuka tahansa kysymään tai vastailemaan. Siellä saa ehdottaa myös aiheita, joista haluaisi Digitreenit-artikkeleja. Yle Digitreenit -sivusto verkossa pitää sisällään myös digitaitojen Peruskurssin, joka sopii kirjastojen henkilökunnalle sekä asiakkaille.

Kirjastohenkilökunnan digiosaamisen vaatimuksia

Yleisten kirjastojen neuvoston suositukset asiakaspalvelun minimitaidoista ja kirjaston digituesta, YKN:n kokouksen 1/19 pöytäkirja

Kouvolan kaupunginkirjaston linjaus digituen palvelutasoista

Lahden kaupunginkirjaston linjaus mediaohjaajien ja työntekijöiden digiosaamisesta

Yleisten kirjastojen neuvoston kysely kirjastojen antamasta digineuvonnasta 2017

Yleisten kirjastojen neuvoston suositus digiosaamisesta ja digituesta (tiivistelmä) 

Digituesta muualla

Valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen digituen toimintamalliehdotus

Euroopan komission Digital Competence Framework 2.0 -projektin määrittely digitaaliselle lukutaidolle ja Europassin digitaitojen itsearvioinnin taulukko suomeksi

Ruotsin Region Uppsalan DigiComp -projektin materiaalit Digitalt först med användaren i fokus, raportteja ja testejä kirjastoammattilaisten osaamisesta

Tiedosto
Liite Koko
digitaidot-suositus.pdf 261.36 KB
digitaidot-suositus-sv.pdf 284.21 KB