Osaamisen kehittäminen ja digituki

Osaamisen kehittäminen digitaidoissa ja -opastuksissa

Valtion budjettiin vuodelle 2019 myönnettiin 860 000 eruron eritysmääräraha Kirjastojen digihankkeelle. Sen avulla kohennetaan kirjastohenkilöstön digitaitoja ja vahvistetaan AUTA-hankkeen toimintamallin toteutumista kirjastoissa. Uutinen digihankkeesta. 

Yleisten kirjastojen digihanke käynnistyy vuonna 2019 ja jatkuu koulutuksin vuonna 2020. Aulueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot (AKE:t) ja valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto (VAKE) tekevät yhteistyössä suunnitelmat kirjastohenkilökunnan digitaitojen nostamisesta sekä verkostomaisen toimintatavan vahvistamisesta digipalveluissa auttamisesta.

Yleisten kirjastojen neuvosto päätti kokouksessaan huhtikuussa 2019 suositukset kirjaston asiakaspalvelussa tarvittavista digitaidoista sekä kirjastojen antamasta digituesta. Ne toimivat koulutusten pohjana. YKN:n kokouksen laajempi asiaa koskeva käsittely löytyy pöytäkirjasta

Valtakunnallinen koulutustyöryhmä ja digitukeen liittyvä verkosto

Valtakunnallisen koulutustyöryhmän tehtävänä on ratkaista osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Lähtökohtana ryhmän toiminnalle on löytää yhteisiä ratkaisuja, joiden avulla kirjastohenkilökunnan osaamista kehitetään tasapuolisesti.

Yleisten kirjastojen digitukihankkeen toteuttamista varten on muodostettu AKE- ja VAKE-kirjastojen yhteinen verkosto.

Lisätietoa Yleisten kirjastojen digihankkeesta voi kysyä: Päivi Litmanen-Peitsala, paivi.litmanen-peitsala@hel.fi

Digituki

Digituki on termi, joka lanseerattiin 2018 valiovarainministeriön AUTA-hankkeessa

Digituen määritelmä

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digitukea on monenlaista. Se voi olla:  

* lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)  
* etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) 
* koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot) 

Määritelmän mukaisen digituen lisäksi monissa kirjastoissa autetaan asiakkaita erilaisissa tietotekniikkaan ja digitaalisiin tiedonlähteisiin liittyvissä asioissa. Tälle sivulle kootaan linkkejä digiopastukseen liittyviin linjauksiin ja käytännön työhön liittyviin asioihin.

Digituen palvelukuvaus PTV:tä ja Suomi.fi-palvelua varten

Digituen kuvaus on liitetty palvelutietovarannon (PTV) pohjakuvauksiin. Sitä voivat myös kirjastot käyttää omaa digituen palvelua kuvatessaan PTV-pohjaan Suomi.fi-palvelua varten. Väestörekisterikeskuksen ohjeet kuvauksen käyttöön on julkaistu Kirjastot.fi:ssä:

Digituen palvelukuvaus käytettavissä

Väestörekisterikeskuksen Digitukiverkosto

Digituen järjestäjien verkostotapaamisen tallenne tilaisuudesta 3.10.2018 Helsinkikanavalla. Laaja kattaus aiheesta. 

Digitukijoiden valtakunnallinen tapaaminen Tampereella 5.9.2019, tallenteet esityksistä 

Kirjastojen opastusten tueksi

Kirjastojen tämänhetkinen linjaus digituesta ja opastuksista on yleisesti, että omat digiaineistot tulee osata neuvoa jokaisen.

Makupalat.fi:ssä on koottu yhteen eri toimijoiden materiaaleja, joista on hyötyä käytännön opastustyössä. Kokoelmassa on itseopiskelumateriaalien lisäksi, linjauksia, selvityksiä ym. digituen ja neuvonnan piirissä toimivilta. Kokoelma Digiopastusta Makupalat.fi:ssä

Yle Oppiminen toimittaa Digitreenit-kokonaisuutta, jonka artikkeleista on hyötyä kirjastoissa työskenteleville ja asiakkaille. Digitreeneistä on myös rss-syöte, jonka avulla kirjastot voivat laittaa toimimaan esimerkiksi verkkosivuillaan tai intrassa. Yle perusti Facebookin myös Digitreenit-ryhmän, johon voi liittyä kuka tahansa kysymään tai vastailemaan. Siellä saa ehdottaa myös aiheita, joista haluaisi Digitreenit-artikkeleja. Yle Digitreenit -sivusto verkossa

Kirjastojen vaatimuksia osaamiselle

Yleisten kirjastojen neuvoston suositukset asiakaspalvelun minimitaidoista ja kirjaston digituesta, YKN:n kokouksen 1/19 pöytäkirja

Kouvolan kaupunginkirjaston linjaus digituen palvelutasoista

Lahden kaupunginkirjaston linjaus mediaohjaajien ja työntekijöiden digiosaamisesta

Yleisten kirjastojen neuvoston kysely kirjastojen antamasta digineuvonnasta 2017

Yleisten kirjastojen neuvoston suositus digiosaamisesta ja digituesta (tiivistelmä) 

Digituesta muualla

Valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen digituen toimintamalliehdotus

Väestörekisterikeskuksen suomidigi.fi 

Euroopan komission Digital Competence Framework 2.0 -projektin määrittely digitaaliselle lukutaidolle ja Europassin digitaitojen itsearvioinnin taulukko suomeksi

Ruotsin Region Uppsalan DigiComp -projektin materiaalit Digitalt först med användaren i fokus, raportteja ja testejä kirjastoammattilaisten osaamisesta

Tiedosto
Liite Koko
digitaidot-suositus.pdf 261.36 KB
digitaidot-suositus-sv.pdf 284.21 KB