Yleisten kirjastojen konsortio

Yleisten kirjastojen konsortio on vuonna 2014 perustettu yhteistyöelin, jonka toiminta keskittyy kirjastojen e-aineistoihin siis kaikkeen digimediaan –  sekä metatietoprosesseihin. Konsortion jäseninä on 280 kuntaa, ja sen toiminta perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen. Konsortio pyrkii laaja-alaiseen kirjastoyhteistyöhön, joka liittyy mm. hankintoihin, luettelointiin, koulutukseen, tiedotukseen ja markkinointiin.

Konsortio on aktiivisesti kilpailuttanut e-aineistoja ja neuvotellut puitesopimuksia jäsenilleen. Konsortioon osallistuminen ei kuitenkaan velvoita hankkimaan aineistoja.

Kaikki yleiset kirjastot voivat liittyä

Yleisten kirjastojen konsortion toimintaa koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto. Jäseniksi voivat liittyä kaikki kunnat ja niiden yleiset kirjastot tekemällä konsortiosopimuksen. 

Mikäli olet kiinnostunut liittymisestä, ota yhteyttä Marja Hjeltiin (yhteystiedot alla).

Konsortion tavoitteet

Konsortio pyrkii etsimään yleisten kirjastojen digitaaliselle medialle valtakunnallisia ratkaisuja ja kehittämään laajaa yhteistyötä.

Yhteistyön tavoitteita ovat muun muassa

  • vaikuttaa yleisten kirjastojen digimediatarjonnan lisääntymiseen valtakunnallisesti
  • edistää ja tukea yleisten kirjastojen e-aineisto-osaamisen kehittymistä ja jakamista
  • koordinoida yhteishankintoja ja edistää kirjastojen hankintaosaamista
  • tehostaa metatietoprosesseja, jotta kirjastot saavat laadukkaammat kuvailutiedot nopeammin 
  • kehittää ja toteuttaa kirjastotyön laatua ja saavutettavuutta sekä ammatillista osaamista parantavia hankkeita
  • valmistella yhteisiä valtakunnallisia hankkeita sekä niiden hankerahoitusta
  • jakaa valtakunnallisesti kopioitavissa olevia hyviä kirjastokäytänteitä
  • edistää kirjastojen verkostoitumista ja toisilta oppimista

Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksiin ja tekniikoihin liittyy paljon erityiskysymyksiä. E-aineistojen käyttö yleistyy kaiken aikaa, joten kansallisen tason yhteistyölle on tarvetta esimerkiksi hankinnoissa. Aineistoneuvottelut käydään usein kansainvälisten toimijoiden kanssa. Palvelun käytettävyys ja tekninen sopivuus on testattava eri laitteiden ja kirjastojärjestelmien kanssa, ja ennen kaikkea verkkoaineiston käyttöönotto sekä markkinointi kannattaa tehdä yhdessä. Tämä säästää kustannuksia ja voi toisaalta kasvattaa medianäkyvyyttä.

Keskitettyä viestintää ja markkinointia

Yhteistä viestintää ja markkinointia kehitetään, jotta verkkoaineistot löydettäisiin aiempaa paremmin ja niiden käyttö olisi sujuvampaa. Tähän päästään toteuttamalla valtakunnallisia palveluja, tuottamalla opetus- ja markkinointimateriaaleja ja yhtenäistämällä tunnuksia. Yhteisesti tuotettavat aineistot takaavat, että pienetkin kirjastot saavat e-markkinointimateriaaleja. Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyökumppanina on Kirjastot.fi sekä kaikki liittyneet kirjastot.

Muista myös

Yleisten kirjastojen digimediahanke 2020-21 

Yleisten kirjastojen neuvoston alainen Metatietoryhmä 

Lisätietoja:

Marja Hjelt, suunnittelija, Yleisten kirjastojen konsortio
marja.hjelt@hel.fi, 09 310 85461